Jacky the Dutch iron fist

Leer omgaan met emotie, agressie en geweld.

Dutch iron fist Jacky. De ijzeren vuisten van Sensei Jacky! De kunst om keiharde vuisten (rockhard fists) of vuisten van staal te krijgen is een levenswerk. Voor dit soort iron fist trainingen is maximale motivatie (lees: iron mind conditioning) vereist. Iron fist wordt ook wel ‘bone crushers’, ‘bone splitting pain training’, ‘fists hardening drills’, ‘bare knuckle’ of ‘iron bone conditioning’ genoemd. Je kunt jezelf beter verdedigen met je handen, betere zelfbeheersing, betere ademhalingstechnieken, betere focus en concentratie en je leert je grenzen ruimschoots te verleggen. Laat je inspireren door de grenzeloze vuisten van staal trainingen van Sensei Jacky en geniet! Het trainen en beheersen van mentale en fysieke weerbaarheid.

Sensei Jacky the Dutch Iron fist. The art of getting rockhard fists or fists of steel is a life’s work. This type of iron fist training requires maximum motivation. Also known as bone crushers, bone splitting pain training, fist hardening drills, bare knuckle or iron bone conditioning. You can better defend yourself with your hands, better self-control, better breathing techniques, better focus and concentration and you learn to broaden your limits. Be inspired by Sensei Jacky’s boundless Dutch iron fist training sessions and enjoy! How to master mental and physical toughness.