Dutch Unlimited Martial Arts onderschrijft de erecode van de vechtsport: Dit is een regel die voor zich spreekt binnen onze trainingen maar wij willen dit nogmaals benadrukken in ons regelement. Respect en sportiviteit wordt van iedereen verwacht. “Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.”

Dutch Unlimited Martial Arts heeft een aantal huis- en gedragsregels opgesteld. We verwachten dat iedereen optimaal gebruik kan maken van de beschikbare faciliteiten. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. Bij het betreden van onze trainingslocatie, groet je eerst voordat je gaat trainen. Hiermee ‘zeg’ je en stem je ermee in dat je je tijdens de training gedraagt volgens de regels van het Budo (de weg van de Japanse Krijgskunsten/vechtsporten) en ga je akkoord met de huisregels van Dutch Unlimited Martial Arts.

Gedragsregels voor de sporters van Dutch Unlimited Martial Arts: Drugsbezit en drugsgebruik in en om de trainingslocatie is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod. In verband met veiligheid en hygiëne dient iedere sporter gebruik te maken van eigen bandages, handschoenen en een gebitsbeschermer. Gebruik zoveel mogelijk je eigen sportmateriaal. Reinig en desinfecteer je eigen sportmateriaal. Gedeeld materiaal moet worden gereinigd en gedesinfecteerd. Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau). We zijn altijd sportief ook al zijn anderen dat niet. Onsportief gedrag, agressie naar anderen, discriminatie, schelden, vloeken, grof taalgebruik, haantjesgedrag, seksuele intimidatie, treiteren, pesten, godslastering, scheldwoorden, provoceren en denigrerende opmerkingen, irriteren, jegens mede deelnemers of kwetsen van wie dan ook, worden niet getolereerd, deze gedragsregels gelden ook voor social media en kunnen aanleiding zijn voor sancties. Je bent bij de training minimaal 5 à 10 minuten voor aanvang aanwezig.

Gedragsregels voor de trainer van Dutch Unlimited Martial Arts: Heeft respect voor de sporters, ouders, verzorgers en begeleiders. Brengt sporters passie bij voor de sport. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen op de trainingslocatie. Ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van sporters. Zorgt voor een veilige omgeving en een sfeer van vertrouwen, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd zicht aan de veiligheidsnormen, en -eisen. Zorgt dat hij op de hoogte is van de regels en richtlijnen én past ze ook toe. Houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen. Behandelt elke sporter hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau heeft aandacht voor fair play. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen. Gebruikt geen alcohol, tabak of verdovende middelen tijdens het trainen van de sporters. Zorgt ervoor de huis- en gedragsregels voor de sporters na geleefd worden.

Veiligheidsvoorschriften Dutch Unlimited Martial Arts: Veiligheid staat boven alles op de eerste plaats. We hebben een opgeleide en gediplomeerde trainer-coach welke in het bezit is van een sport EHBO diploma. Dojo betekent de oefenruimte waar krijgskunsten en vechtsporten worden beoefend. Attendeer de Sensei op een gevaarlijke situatie zodat deze kan worden aangepast. Zorg voor voldoende ruimte om je heen om te trainen. Blijf waakzaam, hou afstand en hou je medesporters in de gaten. We vragen iedereen nadrukkelijk om bij de trainer te melden wanneer er gezondheidsproblemen zijn! Deelname aan de lessen is alleen toegestaan als de gezondheidstoestand van de sporters dat toelaat. Het is van cruciaal belang dat wij weten wat er speelt en hoe te handelen, in geval van een medische uitdaging. Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een verwonding te voorkomen. Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter. Voor de personen die een proefles komen doen zijn er leenhandschoenen beschikbaar. Een sporter dient schoon en vrij te zijn van nare luchtjes. Zorg dat je kleding schoon is en het goed past. Nagels van handen en voeten moeten kort geknipt en schoon zijn om verwondingen te voorkomen. Draag geen sieraden tijdens de les zoals armbandjes, oorbellen, kettinkjes, horloges of scherpe voorwerpen zoals haarspelden. Sieraden die niet uit-/afgedaan kunnen worden moeten worden afgeplakt met een pleister of tape (zelf meenemen). Zorg ervoor dat je haar niet voor je ogen hangt. Lang haar moet voor de les naar achter gebonden worden met een elastiek of een zachte haarband. Voor de veiligheid worden er geen flesjes, handdoeken of overige zaken in de Dojo geplaatst. Bij MMA, grondvechten en grappling zijn lange mouwen en broekspijpen verplicht om huid-op-huid contact zo veel mogelijk te voorkomen. Een hygiëne puntje. Zonder dit kan er niet aan de les worden deelgenomen. Dutch Unlimited Martial Arts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, hoewel dit getracht wordt te voorkomen. Ook wordt van de sporter geeist de erecode van de vechtsport strict in acht te nemen.

Vertrouwenspersoon van Dutch Unlimited Martial Arts: Voor een moreel beraad kun je contact opnemen met onze VCP vertrouwenscontactpersoon mevrouw Jennifer Sassenburg. Je kunt haar bereiken via ons jennifer@dutchunlimited.nl. Seksuele intimidatie, misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag vinden helaas ook in de sportwereld plaats. Dutch Unlimited Martial Arts wil er alles aan doen om dit probleem te bestrijden, en betrokkenen naar de juiste ondersteuning te begeleiden mocht dit onverhoopt voorkomen. Binnen Dutch Unlimited Martial Arts hebben wij hiervoor een vertrouwens-en aanspreekpersoon. Concrete meldingen van verregaand grensoverschrijdend gedrag, moeten worden gemeld. Afhankelijk van de aard en de ernst van de melding, en de behoeften van de melder, kan de API/VCP doorverwijzen naar Centrum Veilige Sport, Centrum Seksueel Geweld, Politie, de huisarts van de melder, #notinmydojo, Veilig Thuis, COC Nederland, Slachtofferhulp of Zelfmoordpreventie.

Deze regels dragen bij aan een veilige en prettige omgeving om in te trainen. Je blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en gezondheid. Zie ook onze disclaimer en de veelgestelde vragen. Vragen, suggesties en tips voor Dutch Unlimited Martial Arts. Heeft u vragen en/of een goed idee? Stuur uw verzoek via ons contactformulier.