Barefoot face kicks

Leer omgaan met emotie, agressie en geweld.

Trappen met de blote voeten in het gezicht. Stampschoppen tegen je kop. Geschopt worden met blote voeten tegen je hoofd. Gezichtsschoppen met blote voeten. Veel vechtsporten worden op blote voeten beoefend. Deelnemen aan vechtsporten kan een geweldige activiteit zijn voor het ontwikkelen van sterke voeten en enkels. Op blote voeten lopen helpt ook bij training van de houding. Houding helpt je om de juiste balans in je lichaam op te bouwen en dat is een essentieel onderdeel van goed vechten. Je kunt de spieren van je voeten beter trainen als je op blote voeten traint.

stamptrap, stamp, stomping, stomp, barefoot, face, kicking, kick, feet, facekick, bare, blote, voeten, trap, in, het, gezicht, head, kicking, head, hitting, striking, with, schop, schoppen, hoofd, dominating, irresistible, woman, girl, soles, underfoot
Brute blote voet schoppen tegen het gezicht. Welke schop op blote voeten in het gezicht of hoofd het ook betreft, het is altijd de bedoeling flinke schade te veroorzaken.
stamptrap, stamp, stomping, stomp, barefoot, face, kicking, kick, feet, facekick, bare, blote, voeten, trap, in, het, gezicht, head, kicking, head, hitting, striking, with, schop, schoppen, hoofd, dominating, irresistible, woman, girl, soles, underfoot
Schop met blote voeten in het gezicht. De kin of kaak is een plek waar je relatief gemakkelijk iemand kunt schoppen of slaan. Je hoeft de persoon niet heel hard of vol te slaan voor het gewenste effect.
stamptrap, stamp, stomping, stomp, barefoot, face, kicking, kick, feet, facekick, bare, blote, voeten, trap, in, het, gezicht, head, kicking, head, hitting, striking, with, schop, schoppen, hoofd, dominating, irresistible, woman, girl, soles, underfoot
Schop met blote voeten in het gezicht. De keel is ongelooflijk gevoelig. In feite is het zo’n gevoelige plek dat het verboden werd in de professionele vechtsporten. De perfecte plek om iemand knock-out te schoppen.
barefoot, femdom, pov, stomp, kicking, dominating, irresistible, woman, girl, soles, underfoot, kick, chick, trample, trampling, crushing, feet
Brute blote voeten stampschoppen op en tegen je kop. Gemene stamptrappen tegen het hoofd geven aan een persoon die kansloos op de grond ligt is een uiterst gemene techniek die doorgaans wordt toegepast wordt door straatcriminelen.
stamptrap, stamp, stomping, stomp, barefoot, face, kicking, kick, feet, facekick, bare, blote, voeten, trap, in, het, gezicht, head, kicking, head, hitting, striking, with, schop, schoppen, hoofd, dominating, irresistible, woman, girl, soles, underfoot
Met blote voeten in het gezicht trappen. Een onverwachte trap in het gezicht of hoofd kan een enorme showstopper zijn. Achter het oor is een zeer gevoelige plek voor knockouts.
stamptrap, stamp, stomping, stomp, barefoot, face, kicking, kick, feet, facekick, bare, blote, voeten, trap, in, het, gezicht, head, kicking, head, hitting, striking, with, schop, schoppen, hoofd, dominating, irresistible, woman, girl, soles, underfoot
Een brute blote voeten draaitrap tegen de kop of kaak van de tegenstander kan een knockout veroorzaken.
barefoot, femdom, pov, stomp, kicking, dominating, irresistible, woman, girl, soles, underfoot, kick, chick, trample, trampling, crushing, feet
Een stamptrap (stomping kick), ofwel een neerwaartse schop (drop kick) gaat gepaard met veel brute fysieke kracht van boven naar beneden, zonder daarvoor specifieke vechtsport of vechtkunsttechnieken te hebben.

Kicking in the face with bare feet. Stomping on the head. Getting kicked in the head with bare feet. Barefoot face kicks. Many martial arts are practiced barefoot. Participating in martial arts can be a great activity for developing strong feet and ankles. Walking barefoot also helps with posture training. Posture helps you build the right balance in your body and that is an essential part of fighting well. You can train the muscles of your feet better if you train barefoot.

Barefoot to the face kicking. Whatever barefoot kick to the face or head is involved, the intent is to cause significant damage. Kick in the face with bare feet. The chin or jaw is a place where you can kick or hit someone relatively easily. You don’t have to hit the person very hard or full for the desired effect. The throat is incredibly sensitive. In fact, it is such a sensitive spot that it was banned in professional martial arts. The perfect place to knock someone out.

Brutal bare feet stomp up and against your head. Giving vicious kicks to the head of a person lying hopelessly on the ground is an extremely vicious technique that is usually used by street criminals. An unexpected kick to the face or head can be a huge show stopper. Behind the ear is a very sensitive spot for knockouts. A brutal barefoot spinning kick to the opponent’s head or jaw can cause a knockout.

A stomping kick or a downward kick (drop kick) involves a lot of brute physical force from top to bottom, without having to use specific martial arts or martial arts techniques.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar