Goede doelen

Leer omgaan met emotie, agressie en geweld.

Uit de vele goede doelen heeft Dutch Unlimited Martial Arts de volgende goede doelen gekozen die jaarlijks op onze steun kunnen rekenen. Wij hebben vertrouwen in het functioneren van deze goede doelen. Wij zijn trotse donateur van:

Dutch Unlimited Martial Arts wil door het doneren van verschillende goede doelen bijdragen aan een leefbare maatschappij.