Is een skater een voetganger of een bestuurder?

Is een skater een voetganger of een bestuurder?

7 augustus 2021 0

Er bestaat een tegenstrijdigheid tussen de wettelijke positie van skaters in het verkeer en hun feitelijk verkeersgedrag. Een skater (skeelers, inlineskates, rolschaatsen, een step of een skateboard) is volgens de wet een voetganger, maar maakt in de praktijk veelvuldig gebruik van(brom)fietspad of de rijbaan. Om de veiligheid in het verkeer te vergroten, zijn duidelijke gedragsregels van belang voor zowel de skaters als de overige weggebruikers. De gedragscode is een dringend advies en is geen wettelijke regeling. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. Ons advies en praktijkervaring is het dragen van redelijke en billijke persoonlijke lichaamsbescherming, een vingerbel te gebruiken, een reflecterende signaal hesje en goede verlichting voor en achter. En blijf ook vooral je gezonde boeren verstand gebruiken. Veiligheid is ieders eigen-, maar daarnaast zeker ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wat is een vingerbel?  Is er een wettelijke gedragscode voor skaters? Is een reflecterend vest dragen belangrijk?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar