Wat is een bijwerking?

Wat is een bijwerking?

24 juli 2022 0

Medicijnen kunnen soms onbedoelde klachten geven. Bijwerking is inherent aan de werking. Een bijwerking is iedere schadelijke, niet bedoelde werking van een in een gebruikelijke dosering toegediend geneesmiddel bij een medische behandeling. De bijwerkingen van een geneesmiddel behoren duidelijk vermeld te staan in de bijsluiter die bij een geneesmiddel wordt verstrekt. Onbedoelde gevolgen van een (medische) behandeling, worden ook wel neveneffecten genoemd. Kort door de bocht zijn er 2 soorten bijwerkingen:

  • Het geneesmiddel heeft meerdere effecten, de ongewenste effecten leiden tot bijwerkingen. Het is echter afhankelijk van de toepassing of er sprake is van een werking of een bijwerking.
  • Het geneesmiddel heeft ongewenste effecten bij overdosering.

Medicijnen kunnen door bijwerkingen of verkeerd gebruik schadelijk zijn voor de gezondheid. Vaak zijn de bijwerkingen erg in het begin en worden ze daarna minder. Helaas gaan bij sommige mensen de bijwerkingen niet over. Sommige bijwerkingen kunnen door een lange werking van het medicijn nog wel dagen tot soms weken aanwezig zijn na het stoppen of veranderen van het medicijn. Mensen kunnen door verkeerd gebruik ziek worden en in het ergste geval zelfs overlijden. De Rijksoverheid bewaakt de toelating, kwaliteit, werkzaamheid en risico’s van geneesmiddelen en veilig gebruik.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar