Wat is een noodverordening?

Wat is een noodverordening?

14 mei 2022 0

Een noodverordening is in Nederland een verordening die door een burgemeester, gezaghebber of voorzitter van een veiligheidsregio wordt vastgesteld. Een ander woord voor verordening beschikking, besluit, bevel, decreet, edict, maatregel, ordinantie, ordonnantie, overheidsbesluit, prescriptie, reglement of voorschrift. Noodverordeningen zijn bedoeld voor kortdurende (crisis)situaties en indien er ernstige vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden. Een noodverordening moet vervolgens worden bekrachtigd door de gemeenteraad of eilandsraad. In het geval van bijvoorbeeld een ramp kan de burgemeester met een noodverordening regels geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Die maatregelen richten zich dan op iedereen die zich in de gemeente begeeft.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar