Feet quotes

Leer omgaan met emotie, agressie en geweld.

Healthy feet and taking care of your feet. You only realize how important healthy feet are when complaints occur. Your feet are the basis of your posture. Without (healthy) feet no movement and no stability. Your feet carry you day in and day out and throughout your life. Some foot complaints indicate an underlying condition. Sometimes the way you walk can be the first sign that something is wrong with you. Try to use your feet as naturally as possible. Check here our page Barefoot face kicks

spreuk over voeten, quote about feet, voeten spreuk, foot quote, voetverzorging, voetmassage
Keep calm and take care of your feet. Relax, put your feet up and enjoy. | Blijf kalm en verzorg je voeten. Ontspan, voetjes omhoog en geniet.
spreuk over voeten, quote about feet, voeten spreuk, foot quote, voetverzorging, voetmassage
May your day be as relaxed as a footmassage. Put your feet in good hands. | Mag je dag zo ontspannen zijn als een voetmassage. Leg je voeten in goede handen.
spreuk over voeten, quote about feet, voeten spreuk, foot quote, voetverzorging, voetmassage
If your feet are happy, you are happy. Your feet never take a day off, so take care of them. | Als je voeten blij zijn, ben jij blij. Je voeten hebben nooit een vrije dag, dus zorg goed voor ze.
spreuk over voeten, quote about feet, voeten spreuk, foot quote, voetverzorging, voetmassage
Respect your feet. Sometimes your feet just need a little TLC. Make foot health a priority. | Respecteer je voeten, soms hebben je voeten gewoon een beetje liefde nodig, maak van voetgezondheid een prioriteit.
spreuk over voeten, quote about feet, voeten spreuk, foot quote, voetverzorging, voetmassage
Always treat your feet right. Healthy feet are happy feet. | Behandel je voeten altijd goed. Gezonde voeten zijn blije voeten.
when our feet hurt we hurt all over, als onze voeten pijn doen doet alles pijn, feet quote, foot care, foot health, spreuk over voeten, voetverzorging, voetgezondheid
When our feet hurt, we hurt all over. | Als onze voeten pijn doen, doet alles pijn.

Zorg goed voor je voeten en houd ze gezond. Hoe belangrijk gezonde voeten zijn, besef je pas als er klachten optreden. Je voeten zijn de basis van je houding. Zonder (gezonde) voeten geen beweging en geen stabiliteit. Je voeten dragen je dag in dag uit en je hele leven lang. Sommige voetklachten wijzen op een onderliggende aandoening. Soms kan de manier waarop je loopt het eerste teken zijn dat er iets mis met je is. Probeer je voeten zo natuurlijk mogelijk te gebruiken.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar