Wat is een Systema push up?

Wat is een Systema push up?

27 november 2022 0

Opdrukken, ook wel “push-ups” genoemd, is eenzelfde soort oefening als bankdrukken. De oefening gebruikt echter alleen het eigen lichaam als weerstand. Met handen en voeten op de grond, in opgerichte positie, laat men zich zakken tot de borst even de grond raakt, waarna men zichzelf weer omhoog “drukt”.

Een Systema push up brengt meer dan een standaard push ups en komen in veel verschillende pittige en uitdagende varianten. Deze push up varianten zijn een goede basis voor deze RMA Russian Martial Art, maar eigenlijk voor elke krijgskunst. Het draagvlak van deze push ups zijn “practice repetitions, without repetitions”. Deze trainingen prikkelen ook de element of surpise. Het verbeteren van je reactive strength, maar ook goed toepasbaar in de accelerated response techniek, die je in de self defense kun je vertalen naar een versnelde reactie. Maar ook ademwerk en uithoudingsvermogen zijn een belangrijk onderdeel van Systema push up trainingen.

Systema (Russisch: Система; Sistema) is een Russische militaire gevechtstechniek. Het is geen sport. Er zijn geen verboden technieken, alles is toegestaan en het kent geen competitie of een bandensysteem zoals bij karate, jiu-jitsu, judo of aikido. Er zijn algemene principes waarmee de beoefenaar van Systema leert op een aanval te reageren. Bekijk hier onze Systema agility trainingspagina.

What is a Systema push up?

Press-ups, also known as “push-ups,” are the same type of exercise as bench presses. However, the exercise only uses your own body as resistance. With hands and feet on the floor, in an upright position, one lowers oneself until the chest briefly touches the ground, after which one “pushes” oneself up again.

A Systema push up brings more than standard push ups and comes in many different spicy and challenging variants. These push up variants are a good basis for this RMA Russian Martial Art, but actually for any martial art. The basis of these push ups are “practice repetitions, without repetitions”. These workouts also stimulate the element of surprise. Improving your reactive strength, but also well applicable in the accelerated response technique, which you can translate in self defense into an accelerated reaction. But breathwork and endurance are also an important part of Systema push up training.

Systema (Russian: Система; Sistema) is a Russian military combat technique. It’s not a sport. There are no forbidden techniques, everything is allowed and there is no competition or belt system as in karate, jiu-jitsu, judo or aikido. There are general principles by which the practitioner of Systema learns how to respond to an attack. View our Systema agility training page here.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar