Wat staat er in de eed van Hippocrates?

Wat staat er in de eed van Hippocrates?

8 februari 2023 0

De eed van Hippocrates is een eed waarin artsen zichzelf verplichten bepaalde beroepsregels te zullen handhaven. De eed is opgesteld in het Oudgrieks en is vernoemd naar de Griekse arts Hippocrates, die omstreeks 400 v.Chr. zijn leerlingen van het Asklepieion op het eiland Kos deze belofte liet afleggen.

“Ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.

Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Ik zal de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de gezondheidzorg bevorderen.

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal het beroep van arts in ere houden.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Bij een eed zweert men op de Bijbel en God en bij de belofte niet. Het letterlijke verschil zit hem vooral in de laatste zin van de ambtseed of ambtsbelofte. Bij de eed is dit namelijk: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” en bij de belofte: “Dat verklaar en beloof ik!”. Verrassend genoeg staat nergens in de wet dat het verplicht is de eed af te leggen om het artsendiploma te verkrijgen. De joodse arts Maimonides schreef een vergelijkbare artseneed.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar