Wat is de waarde van een certificaat?

Wat is de waarde van een certificaat?

15 april 2024 0

Doorgaans willen cursisten zich na afloop van een cursus, training of workshop zich professioneel kunnen profileren. Tegenwoordig kan iedereen een cursus maken en geven. Van persoon tot persoon of online. Een certificaat is een schriftelijke verklaring. Dit document is het zichtbare bewijs dat een product, proces, persoon, managementsysteem of dienst aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. De term ‘certificaat’ is niet beschermd.

Het betekent niet meer dan dat iemand formeel iets verklaart. Iedereen mag dus anderen certificeren voor wat dan ook. Hierop kunnen de behandelde onderwerpen en moeilijkheidsgraad worden vermeldt. Dit betekent echter niet dat elk certificaat dezelfde waarde of erkenning heeft. De waarde van een certificering is dan ook wat de markt er van vindt, de reputatie en erkenning van de opleider of het instituut dat het certificaat verstrekt. Dit wordt een certificaat ‘niet onder accreditatie’ genoemd. Een certificaat uitgegeven door een niet-geaccrediteerde instelling of individu wordt niet landelijk erkend als een formele kwalificatie. Hoewel een certificaat van een niet-erkende opleider niet dezelfde formele waarde heeft als dat van een erkende instelling, kan het nog steeds relevant zijn voor persoonlijke ontwikkeling, zelfbevestiging, of als aanvulling op een professioneel portfolio.

Het spreekt vanzelf dat het uitgeven van een certificering die pretendeert door een ander uitgegeven te zijn niet is toegestaan, zeker niet als daar het merk of logo van die ander in staat. Wel is het mogelijk een certificering uit te geven voor een merkproduct, zoals Microsoft Office. Als iemand vind dat een ander goed kan omgaan met dat pakket, dan mag dat worden verklaard, en dat Microsoft een merk heeft op de term ‘Office’ maakt daarbij geen verschil. De certificaatuitgever mag echter niet de indruk wekken dat dit een certificering dóór Microsoft is uitgegeven, of zelfs maar dat de door jouw uitgebrachte certificering op één of andere manier door hen goedgekeurd is. Een certificering mag ook niet verklaren dat iemand een als merk beschermde titel heeft, zoals in dit voorbeeld Microsoft Office Specialist. Alleen de houder van dat merk mag verklaren dat iemand die certificering heeft ontvangen. Overigens wel meer dan handig als je die criteria ergens publiceert als certificaatuitgever.

Hoe groter de uitgever van certificeringen wordt, hoe zorgvuldiger deze de eisen van zorgvuldigheid moet hanteren bij het toekennen van de certificering. De criteria moeten dan duidelijk en objectief zijn, zodat iedereen weet waar hij of zij aan moet voldoen en hoe hij of zij die kan behalen.

Wat is dan een certificaat onder accreditatie? Accreditatie betekent letterlijk vertrouwen geven. Een externe organisatie, in Nederland is dat de Raad voor Accreditatie (RvA) beoordeeld dan of de uitgevoerde audit (toetsing) en het hele proces eromheen voldoet aan de kwalificatie eisen. De RvA is de nationale accreditatie-instantie voor Nederland en controleert of toetsende instanties onafhankelijk, onpartijdig en deskundig zijn. Dit is voor de ISO27001 de ISO27006 en ISO17021. De RvA beoordeeld dus of de audits conform deze normen zijn uitgevoerd. Dit doen ze door een beoordeling op onder andere; de interne procedures, een bijwoning en dossier beoordelingen. Alleen als alles op orde krijg je voor een specifieke norm de accreditatie. Accreditatie vergroot de betrouwbaarheid van certificaten en keurmerken.

Let wel op: Een certificaat, getuigschrift, keurmerk, accreditatie of diploma zegt wat je gedaan hebt, niet wie je bent en wat je kunt.

Wat is het verschil tussen een certificaat en een diploma? Zowel een diploma als een certificaat kun je zien als een soort bewijs dat je over bepaalde kennis en/of vaardigheden beschikt. Het grootste verschil is dat een diploma onbeperkt geldig is en dat een certificaat een beperkte geldigheid heeft. Bij certificering wordt verwacht dat de persoon zich blijvend ontwikkelt en periodiek aantoont nog aan de eisen te voldoen. Een certificaat hoeft niet altijd te betekenen dat er een examen is gedaan.

Wat is NASM? Wat is CRKBO? Wat is NTRO? Wat is NOCNSF? Wat is de OU? Wat is V&V?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar