Wat is een persoonsgerichte bedreiging?

Wat is een persoonsgerichte bedreiging?

25 februari 2022 0

Dreigen door houding, gebaar of andersoortig gedrag; iets bemoeilijken, onmogelijk maken of juist afdwingen; lokaalvredebreuk; schennis van de eerbaarheid; pogingen tot schoppen, slaan of verwonden; stalken.
Bijvoorbeeld: een op de persoon (of directe naasten) gerichte bedreiging, waarbij het aannemelijk is dat deze ook wordt uitgevoerd; openlijk een wapen (pistool, mes en dergelijke) dragen of een gevaarlijke hond bij zich hebben; iemand dwingen taken uit te voeren of dit juist opzettelijk bemoeilijken en/of onmogelijk maken; huisvredebreuk; schennis van de goede zeden; dreigen met schoppen, slaan en stompen; stelselmatig hinderen, volgen of bedreigen. Ook schriftelijke dreigingen via brief, telefoon, weblog, blog, brief, e-mail (en fax) vallen hieronder. Wat is een doodsbedreiging? Neemt het geweld toe op straat? Wat betekent bedreigen? Wat betekent TBP?

Ga hier direct naar ons YouTube-kanaal
This is default text for notification bar