Wat is een persoonsgerichte bedreiging?

Wat is een persoonsgerichte bedreiging?

25 februari 2022 0

Dreigen door houding, gebaar of andersoortig gedrag; iets bemoeilijken, onmogelijk maken of juist afdwingen; lokaalvredebreuk; schennis van de eerbaarheid; pogingen tot schoppen, slaan of verwonden; stalken.
Bijvoorbeeld: een op de persoon (of directe naasten) gerichte bedreiging, waarbij het aannemelijk is dat deze ook wordt uitgevoerd; openlijk een wapen (pistool, mes en dergelijke) dragen of een gevaarlijke hond bij zich hebben; iemand dwingen taken uit te voeren of dit juist opzettelijk bemoeilijken en/of onmogelijk maken; huisvredebreuk; schennis van de goede zeden; dreigen met schoppen, slaan en stompen; stelselmatig hinderen, volgen of bedreigen. Ook schriftelijke dreigingen via brief, telefoon, weblog, blog, brief, e-mail (en fax) vallen hieronder. Wat is een doodsbedreiging? Neemt het geweld toe op straat? Wat betekent bedreigen? Wat betekent TBP?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar