Wat is sociale veiligheid?

Wat is sociale veiligheid?

25 februari 2022 0

De term ‘sociale veiligheid’ staat voor: de bescherming of zich beschermd voelen tegen (dreigend) gevaar, veroorzaakt door menselijk handelen in de openbare ruimte. Om een gevoel van sociale veiligheid te creëren, is het allereerst belangrijk dat een organisatie een goede infrastructuur heeft, zoals een vertrouwenspersoon, klokkenluidersregeling of klachtenprocedures. Personen ruimte en veiligheid bieden om hun klacht of signaal van misstanden kenbaar te maken. Bij ongewenst gedrag onderscheiden we de vormen:

  • Agressie en geweld;
  • Pesten;
  • Seksuele intimidatie;
  • Discriminatie.

Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door bijvoorbeeld gedragsregels en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn: pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie, radicalisering en extremisme.

Helaas kunnen we nare gevolgen van sociale veiligheid zien in de dagelijkse praktijk.

Veroorzaakt door politici met een overmaat aan hoogmoed, die vooral niet te goeder trouw zijn en die volledig staan voor polarisatie en het jagen op burgers. Terwijl je naar alle redelijk en billijkheid zou mogen verwachten dat deze publieke en hoogstaande personen het goede voorbeeld zouden moeten geven. Denk maar aan bijvoorbeeld de duivelse uitspraken die overlopen van hoogmoed, machogedrag en machtsmisbruik: “we weten waar ze wonen, we gaan van deur tot deur en arm voor arm” en dan vervolgens achteraf verbaasd zijn als dit soort trieste, zieke en haatzaaiende statements agressie opwekken. We hoeven niet uit te leggen dat je daar niet voor gestudeerd hoeft te hebben, om vooraf in te zien dat zoiets als dit negatief gaat uitpakken. Met deze diepgewortelde duivelse mindset, heb je niet meer de intentie om écht problemen op te lossen en wil je ook geen onderdeel meer zijn van de oplossing, dat lijkt mij meer dan overduidelijk. Maar ook andere personen in publieke functies, die met kwade opzet agressie aanwakkeren, in plaats van dat de-escaleren een sociaal gewenste factor zou moeten zijn. Linksom of rechtsom zijn hier (ook helaas) oneindig veel voorbeelden van in de dagelijkse realiteit.

Ik voel me onveilig. En nu? Welke soorten veiligheid zijn er? Wat is crowd control? Wat is een (PVT) Persoonlijke VeiligheidsTraining? Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Welke vormen van agressie zijn er? Welke soorten geweld bestaan er? Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? Wat is discriminatie? Wat is een anti-pestprotocol? Wat doet verbaal geweld? Is geweld een taal? Lokt popiejopie doen agressie uit?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar