Wat is sociale veiligheid?

Wat is sociale veiligheid?

25 februari 2022 0

De term ‘sociale veiligheid’ staat voor: de bescherming of zich beschermd voelen tegen (dreigend) gevaar, veroorzaakt door menselijk handelen in de openbare ruimte. Om een gevoel van sociale veiligheid te creëren, is het allereerst belangrijk dat een organisatie een goede infrastructuur heeft, zoals een vertrouwenspersoon, klokkenluidersregeling of klachtenprocedures. Personen ruimte en veiligheid bieden om hun klacht of signaal van misstanden kenbaar te maken. Bij ongewenst gedrag onderscheiden we de vormen:

  • Agressie en geweld;
  • Pesten;
  • Seksuele intimidatie;
  • Discriminatie.

Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door bijvoorbeeld gedragsregels en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn: pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie, radicalisering en extremisme. Ik voel me onveilig. En nu? Welke soorten veiligheid zijn er? Wat is crowd control? Wat is een (PVT) Persoonlijke VeiligheidsTraining? Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Welke vormen van agressie zijn er? Welke soorten geweld bestaan er? Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? Wat is discriminatie? Wat is een anti-pestprotocol?

Ga hier direct naar ons YouTube-kanaal
This is default text for notification bar