Lokt popiejopie doen agressie uit?

Lokt popiejopie doen agressie uit?

26 juni 2022 0

Popiejopie doen is iemand die zich op een bepaalde manier gedraagt en vooral iemand die overdreven populair doet en populair gevonden wil worden. De afkorting van popiejopie doen, is ‘popie’ of ‘popi’ doen. Er zijn twee smaken mogelijk, je kunt aardig popie zijn maar ook zeker onaardig popie.

Onaardig popi levert vaak stoer doen op, brutaal gedrag, weinig empathie tonen, gedrag vertonen ten koste van anderen en neiging tot hun medemens gaan pesten. Doordat je popi bent of doet geeft dat weer een gevoel van macht, wat weer machtsvertoon als follow-up kan geven. Popi zijn betekent niet automatisch dat je écht geliefd of leuk bent.

Helaas kunnen we nare gevolgen van popiejopie doen zien in de dagelijkse praktijk.

Veroorzaakt door politici met een overmaat aan hoogmoed, die vooral niet te goeder trouw zijn en die volledig staan voor polarisatie en het jagen op burgers. Terwijl je naar alle redelijk en billijkheid zou mogen verwachten dat deze publieke en hoogstaande personen het goede voorbeeld zouden moeten geven. Denk maar aan bijvoorbeeld de duivelse uitspraken die overlopen van hoogmoed, machogedrag en machtsmisbruik: “we weten waar ze wonen, we gaan van deur tot deur en arm voor arm” en dan vervolgens achteraf verbaasd zijn als dit soort trieste, zieke en haatzaaiende statements agressie opwekken. We hoeven niet uit te leggen dat je daar niet voor gestudeerd hoeft te hebben, om vooraf in te zien dat zoiets als dit negatief gaat uitpakken. Met deze diepgewortelde duivelse mindset, heb je niet meer de intentie om écht problemen op te lossen en wil je ook geen onderdeel meer zijn van de oplossing, dat lijkt mij meer dan overduidelijk. Maar ook andere personen in publieke functies, die met kwade opzet agressie aanwakkeren, in plaats van dat de-escaleren een sociaal gewenste factor zou moeten zijn. Linksom of rechtsom zijn hier (ook helaas) oneindig veel voorbeelden van in de dagelijkse realiteit.

Wat is bluffen? Wat vertelt lichaamstaal? Wat betekent jezelf overschatten? Wat betekent hoogmoed? Wat is machogedrag? Kan machtsvertoon agressie uitlokken? Wat lokt agressie uit? Kan iemand je ook met vriendelijke woorden onder druk zetten? Is er verschil tussen assertiviteit en ego? Hoe agressief ben jij? Kan ik agressie in veel gevallen voorkomen met de juiste omgang en houding? Waar komt agressief gedrag vandaan? Wat doet verbaal geweld? Is geweld een taal? Lokt popiejopie doen agressie uit? Wat is sociale veiligheid? Ik voel me onveilig. En nu?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar