Kan machtsvertoon agressie uitlokken?

Kan machtsvertoon agressie uitlokken?

25 juni 2022 0

Macht: het hebben van invloed op het gedrag van een ander, zodat deze naar jouw wens gaat handelen. Macht is gevoelsmatig een best wel zwaar woord en klinkt doorgaans niet positief. De link die je legt met macht en machtsvertoon is meestal machtsmisbruik, manipulatie, emotionele chantage en het klein houden of kleineren van personen. Of je nu wilt of niet, zijn wij als mensen in alles aangewezen op andere mensen. Daar kom je zo niet even onderuit. Dat machtsvertoon is een absoluut zwaktebod, daar zul je niet raar van opkijken. Als jij de machtskaart moet trekken dan zeg je gelijk dat je de boel niet onder controle hebt. Betekent dus dat je eigenlijk machteloos bent. Dat lijkt me meer dan helder. Roepen dat jij de macht hebt over iemand anders of over meerdere personen valt onder verbaal geweld en is daarmee een vorm van geestelijk geweld. De ‘machtsvertoner’wil doorgaans door woorden macht uitoefenen op een ander. Als je macht wilt hebben, dan heb je minimaal één ander nodig die jouw macht zal accepteren. In goede een goede verstandhouding speelt macht juist geen rol van betekenis. Het zal je ook niet raar in de oren klinken dat machtsvertoon ook agressie kan opwekken en uitlokken bij de ander. Macht en verantwoordelijkheid zijn overigens twee verschillende dingen die niet door elkaar gehaald moeten worden. Er zijn meerdere vormen van macht, maar dus niet altijd negatief. Dwingende macht, belonende macht, hierarchische macht, deskundigheidsmacht en identificatiemacht. Wat houdt machtsmisbruik in? Wat betekent hoogmoed? Lokt popiejopie doen agressie uit? Wat is machogedrag? Kan iemand je ook met vriendelijke woorden onder druk zetten? Wekken BOA’s agressie op? Wekt het bewapenen van BOA’s agressie op? Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Is er verschil tussen bedreigen en intimideren? Wat lokt agressie uit? Kunnen opgelegde maatregelen leiden tot meer agressie en geweld?