De vraag is of de BOA’s uitgerust en voorzien moeten gaan worden met een slagwapen (wapenstok), handboeien of pepperspray. De kans dat je een BOA treft is in veel plaatsen groter dan dat je een agent tegenkomt. Al is het niet altijd meteen duidelijk wat je er als burger van mag verwachten. Wat doet de politie niet meer en wat wil de gemeente? Daar blijven de meningen over verdeeld. Op straat hebben de BOA’s het geregeld zwaar te verduren. Zelfverdediging met een wapen levert sneller een discussie over de proportionaliteit van de verdediging bij een beroep op noodweer. Bewapening schrikt af, maar de keerzijde is dat het juist agressie en geweld in de hand werkt. Dus het antwoord op de vraag of BOA’s zwaardere wapens aan de koppelriem moeten krijgen, is simpelweg géén goed idee! Zij werden in het leven geroepen voor lichte en eenvoudige zaken om de politie te ontlasten. Ze zijn er om toezicht te houden, adviserend en licht corrigerend op te treden. Wat lokt agressie uit? Wekken BOA’s agressie op? Wat is zero tolerance? Wat betekent meer lichtblauw op straat? Waarom zijn BOA’s vaker het mikpunt van agressie? Kunnen opgelegde maatregelen leiden tot meer agressie en geweld? Wat is straatagressie? Wat is doxing? Hoe komt het dat de verharding in onze samenleving toeneemt? Wat betekent verhuftering? Neemt het geweld toe op straat? Kan machtsvertoon agressie uitlokken?