Wat betekent geweldsbevoegdheid?

Wat betekent geweldsbevoegdheid?

5 februari 2023 0

Het duwen in een bepaalde richting of het met kracht tegenhouden van een verdachte valt wel onder het aanwenden van geweld. De geweldsbevoegdheid wordt gerelateerd aan de toe te kennen of toegekende opsporingsbevoegdheid.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee bevoegdheden.

  1. De geweldsbevoegdheid (het handelen met lichte dwang)
  2. Het gebruik van geweldsmiddelen (het gebruik van middelen voor uitvoering van de
    lichte dwang).

Ook een onderwerp als geweldsbevoegdheid is onderhevig aan nadelen:

  • Er bestaat (bij onjuiste toepassing) een risico op het uit de hand lopen van een situatie.
  • Kan geweld uitlokken
  • (Oudere) handhavers kunnen moeite hebben met fysieke training.
  • Kans dat de grenzen van het werkterrein tussen Politie vs BOA vervagen
  • Opleiding en training kosten tijd en geld
  • Grotere tijdsbesteding aan bureauwerkafhandeling.

Het gebruik van de geweldsbevoegdheid en de geweldsmiddelen hebben zowel voor- als nadelen. Vanaf 1 juli 2022 wordt de VOG Politiegegevens (VOG P) wettelijk verplicht voor onder andere buitengewoon opsporingsambtenaren met geweldsbevoegdheden.

Kan machtsvertoon agressie uitlokken? Wat is geweldbeheersing? Wat is proportioneel geweld? Wat is agressiehantering? Wat is RTGB training? Wat is RTGP training? Wat is een IBT training? Wat is dat precies, handhaving? Mag een handhaver geweld gebruiken? Wat is een HTV opleiding? Wat is een BOA? Mag de Politie mag geweld gebruiken? Heeft de politie een voorbeeldfunctie? Wat is een nekklem? Wat is de vogelnest-houding?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar