Wat is een BOA?

Wat is een BOA?

14 januari 2022 0

Gemeenten nemen steeds meer boa’s in dienst voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Dat gebeurt vooral omdat de politie veel taken niet meer uitvoert. ‘BOA’ is de afkorting voor buitengewoon opsporingsambtenaar. BOA’s kunnen door bepaalde organisaties en de politie worden ingezet om bijvoorbeeld de veiligheid te handhaven. BOA’s werken doorgaans voor gemeenten, inspectiediensten en organisaties. Voorbeelden van BOA’s zijn die voor gemeenten het parkeerbeleid handhaven, maar ook jachtopzichters, douane ambtenaren, belastinginspecteurs, leerplichtambtenaren, parkeerwachters, controleurs van de openbare ruimte, boswachters, milieu-inspecteurs en leerplichtambtenaren zijn BOA’s.

Een politieagent heeft een algemene opsporingsbevoegdheid en mag alle strafbare feiten opsporen. Een BOA heeft meestal beperkte opsporingsbevoegdheid die afhangt van zijn functie en taak. De BOA heeft een specifieke, afgebakende taak waarvoor hij/zij kan worden opgeleid. Sommige BOA’s hebben ook politiebevoegdheden, zoals fouillering, en bij hoge uitzondering mogen ze gebruik maken van geweldsmiddelen zoals handboeien, wapenstok, pepperspray of een vuurwapen. Een BOA heeft andere bevoegdheden dan de Politie. Een BOA kan in de openbare ruimte op basis van artikel 7 lid 7 van de Politiewet 2012 geweld gebruiken als de situatie dit rechtvaardigt. Dit kan alleen als het ministerie van Justitie en Veiligheid deze bevoegdheden heeft toegekend. 

Is een slagwapen dodelijk? Wat is dat precies, handhaving? Wat is RTGB training? Wat is een HTV opleiding? Mag een handhaver geweld gebruiken? Wat is een nekklem? Wat is proportioneel geweld? Toezichthouder, handhaver of BOA, wat is het verschil? Wat betekent geweldsbevoegdheid?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar