Wat is proportioneel geweld?

Wat is proportioneel geweld?

14 januari 2022 0

Proportioneel is gematigd geweld, het is niet toegestaan dat als je een tegenstander uitgeschakeld hebt, je hem nog een trap na geeft. Met andere woorden, het dient te allen tijde redelijk en gematigd te zijn. Als je het met 1 klap kan, dan mag je er geen 5 geven. De politie zit in de hoek waar de klappen vallen. Geweld kan op verschillende manieren worden toegepast. Onder geweldsmiddelen worden in deze beleidsregels verstaan: handboeien, wapenstok, pepperspray, vuurwapen en surveillancehond (gecertificeerde diensthond). De regels voor het gebruik van geweld door politie, Marechaussees en BOA’s staan in de Politiewet en de Ambtsinstructie. Daarin staat dat geweld noodzakelijk en proportioneel moet zijn en een wettig doel moet dienen.

De politie mag je niet neerschieten als je een brood bij de bakker hebt gestolen. Een agent mag niet zomaar geweld gebruiken. De mate van geweld hangt af van de situatie. Politie, BOA’s en andere typen handhavers hebben ook specifieke toegewezen geweldsbevoegdheden. Voordat tot geweld wordt overgegaan moeten alle andere middelen hebben gefaald en dient het middel te worden ingezet dat het minst ingrijpend is om het beoogde doel te bereiken. Als een agent geweld gebruikt heeft dan moet hij/zij dat melden aan zijn/haar leidinggevende, onmiddellijk bij terugkomst op het bureau.

Wanneer er sprake van noodweerexces? Wat is Politiegeweld? Mag een handhaver geweld gebruiken? Mag de Politie mag geweld gebruiken? Wat is een BOA? Wat is RTGB training? Wat betekent ME bij politie? Wat is zinloos geweld? Wat is uitgaansgeweld? Welke soorten geweld bestaan er? Wat is geweldbeheersing? Wat is een nekklem? Wat is de vogelnest-houding? Wat wordt er bedoeld met politionele acties? Wat wordt er bedoeld met zuiveringsacties?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar