Wat is Politiegeweld?

Wat is Politiegeweld?

30 april 2022 0

Politiegeweld is geweld dat wordt toegepast door handhavers van de wet. De politie is de enige beroepsgroep in Nederland die tijdens het werk geweld mag toepassen. In Nederland wordt term door de Politie zelf gedefinieerd als het geweld dat de Politie volgens de wet mag gebruiken op basis van haar geweldsmonopolie. Een politieagent beschikt de volgende geweldsmiddelen een dienstvuurwapen, pepperspray, een uitschuifbare wapenstok, fysiek geweld, het inzetten van een diensthond en vanaf 1 januari 2022 ook een stroomstootwapen.

Dat betekent niet dat een agent zomaar een wapen mag trekken of iemand tegen de grond mag werken. De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. Agenten zijn opgeleid, getraind én getoetst, zodat zij weten welk geweldsmiddel zij onder welke voorwaarden of omstandigheden mogen inzetten. Bij buitenproportioneel of excessief politiegeweld worden de mensenrechten van de slachtoffers geschonden. Politiegeweld kan voor de burger heel ingrijpend zijn. Dit geweld kan fysiek, maar ook psychisch van aard zijn.

Heeft onze politie nog wel grip op problemen? Wat lokt agressie uit? Wat is proportioneel geweld? Mag de Politie mag geweld gebruiken? Welke soorten geweld bestaan er? Wat betekent verhuftering? Wat is een nekklem? Wat is de vogelnest-houding? Wat is zero tolerance? Heeft de politie een voorbeeldfunctie?