Wie handhaaft de handhaving?

Wie handhaaft de handhaving?

21 april 2023 0

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Vandaag de dag is er een hoop te doen rondom handhaving, verhuftering in de maatschappij, straatagressie en geweld. Dus ook zeker geen gekke vraag voor deze tijd: “Wie controleert de controleurs?” Het checken van de handhaving op hun scala aan handhavingsactiviteiten, hoe zijn zij dit aan het doen en de uiteindelijke kwaliteit maar ook de impact en het daadwerkelijke maatschappelijk resultaat daarvan? Dat is toch niet teveel gevraagd…

Handhaven is de controle of burgers en bedrijven zich aan de regels houden en het ingrijpen bij overtredingen. Niet alleen de politie en boa’s doen aan handhaving, maar ook overheidsorganisaties zoals gemeente, provincie en waterschap. Zij leggen sancties op bij overtredingen.

Wie gaat over de handhaving van de normen die belangen als kwaliteit en veiligheid moeten borgen? Dat is natuurlijk een probleem. Want juist als er iets misgaat, gaat de aandacht uit naar het falen van de toezichthouders, kwaliteitsfunctionarissen of directies. Voor je het weet, galoppeert het paard met het vertrouwen weg.

Daarvoor heb je goed bestuur, effectief beleid, integere functionarissen en democratische politiek nodig. De Nationale ombudsman ontvangt jaarlijks meer dan honderd klachten over de wijze van handhaving door gemeenten. Heb je een klacht over de kwaliteit van de dienstverlenining van de overheid inzake ongewenst gedrag of integriteitsschending dan kan dit gemeldt worden bij Rijksoverheid.nl. Netto onderaan de streep is de politiek hier eindverantwoordelijk voor.

Toezichthouder, handhaver of BOA, wat is het verschil? Wie is belast met de handhaving van de openbare orde? Wat betekent meer lichtblauw op straat? Wat betekent (on)bevoegdheid van de verbalisant? Waarom zijn BOA’s vaker het mikpunt van agressie? Wekt het bewapenen van BOA’s agressie op? Waarom zijn BOA’s vaker het mikpunt van agressie? Heeft onze politie nog wel grip op problemen? Heeft de politie een voorbeeldfunctie? Wat betekent (on)bevoegdheid van de verbalisant? Wat is een VOG? Is de agent steeds vaker mikpunt van bedreiging, agressie en geweld van het publiek?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar