Wat is een VOG?

Wat is een VOG?

16 februari 2023 0

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is in verschillende gevallen nodig. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam (of rechtspersoon) heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet. Je (toekomstige) werkgever kan dan vragen om een VOG.

Voor het vervullen van een functie waarin je werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Voor onderwijzers, pedagogisch medewerkers, taxichauffeurs, gastouders en als u een nieuwe baan heeft in de langdurige zorg (verzorging en verpleging, hulp bij vervoer, hulp bij het huishouden, dagbesteding, begeleiding in het dagelijkse leven of bij het wonen in een zorginstelling) is een VOG wettelijk verplicht.

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om o.a. de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

De VOG is niet geldig voor een bepaalde periode, omdat de beoordeling voor de VOG-aanvraag een momentopname is. Wanneer je een nieuwe VOG nodig heeft, hangt af van de werkgever of het ministerie dat verantwoordelijk is voor de regelgeving.

Wat is een uittreksel justitiële documentatie? Wat is het verschil tussen aanhouden en staandehouden? Zijn kickboksen en criminaliteit met elkaar verbonden? Kan een burger iemand staande houden? Heeft de politie een voorbeeldfunctie? Wie mag in Nederland een wapen hebben? Wie is belast met de handhaving van de openbare orde?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar