Een burgerarrest is een arrestatie door een particulier, dat wil zeggen een persoon die niet optreedt als beëdigd wetshandhaver. Volgens de wet (art. 53 wetboek van strafvordering) mag een burger (beveiliger) die met eigen ogen een strafbaar feit waarneemt (heterdaad) iemand aanhouden én vasthouden totdat de verdachte overgedragen kan worden aan de politie, of een andere opsporingsambtenaar. De politie moet hierbij onverwijld worden ingelicht. Je zou je kunnen afvragen of burgers zich wel aan de regels houden, of vragen stellen over de betrouwbaarheid van die staandehouding of hoe de staandehouders om gaan met het bewijs? Zeker als het gaat om gevoelige buurtpreventiekwesties, dan komen er vaak de nodige hoogliggende emoties, adrenaline en frustraties los (en begrijpelijk). Wat is buurtpreventie? Is verhaal halen met persoonlijke knokploeg een wijs besluit? Wanneer er sprake van noodweerexces? Wat is het verschil tussen aanhouden en staandehouden? Mag een beveiliger geweld gebruiken? Wat is een horecaportier? Wat is een sfeerbeheerder? Wat is dat precies, handhaving? Neemt het geweld toe op straat? Wat is straatagressie? Wat is straatintimidatie?