Wie is belast met de handhaving van de openbare orde?

Wie is belast met de handhaving van de openbare orde?

5 juli 2022 0

Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en de zorg voor de lokale bevolking. Wanneer op straat ordeverstoringen plaatsvinden, kunnen burgemeesters maatregelen treffen om de veiligheid en orde te herstellen. Ambtenaren van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) zijn altijd alert op incidenten en verstoringen van de openbare orde. Zij adviseren de burgemeester, onderhouden hun netwerken in de stad en staan in nauw contact met partners bij politie en justitie.

De mensen van OOV hebben collega’s bij de stadsdelen die vaak goede contacten hebben in een wijk. Openbare orde en veiligheid is een breed begrip. Het gaat om een veilige woon- en leefomgeving. Kortom: de burgemeester is ervoor verantwoordelijk dat het dagelijks leven binnen zijn/haar gemeente ordelijk verloopt en dat inwoners zich veilig voelen.

Wat is straatterreur? Wat is een straatsoldaat? Neemt het geweld toe op straat? Wekken BOA’s agressie op? Wat is publiek geweld? Wat is het verstoren van de openbare orde? Heeft onze politie nog wel grip op problemen?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar