Waarom zijn BOA’s vaker het mikpunt van agressie?

Waarom zijn BOA’s vaker het mikpunt van agressie?

5 maart 2022 0

Agressie, intimidatie en geweld op straat richting BOA’s neemt steeds meer toe. Als BOA heb je een uniform en mag je burgers aanspreken, maar dat is het dan wel. De kans dat je een BOA treft is in veel plaatsen groter dan dat je een agent tegenkomt. BOA’s staan in de frontlinie en zijn regelmatig te zien in het nieuws dat BOA’s worden lastiggevallen, bedreigd of zelfs fysiek worden aangevallen. De vakbonden voor buitengewoon opsporingsambtenaren komen komen regelmatig in actie door het toenemende geweld tegen hun beroepsgroep. Ze worden mishandeld, belaagd, geschopt, geslagen, krijgen kopstoten, worden opgewacht, bespuugd of zelfs gebeten. Wie ook het uniform draagt, BOA’s worden op straat en op sociale media behoorlijk neergesabeld en uitgescholden. Maar waarom is dit?

 • Toename van verhuftering en verharding van de samenleving met als gevolg de steeds maar korter wordende lont van de burgers, met meer protest en weerstand.
 • De verantwoordelijke minister die zélf ruimschoots het slechte voorbeeld geeft, wat dan weer ten gevolge heeft dat de burgers op straat extra pittige munitie hebben om het ‘gesprek’ aan te gaan met de BOA met alle nare gevolgen van dien.
 • Dat wetende dat het steeds vaker voor komt dat de men steekmiddelen, wapens bij zich heeft, waarmee je anderen kunt verwonden.
 • Meer verwarde mensen op straat, tot dronken zwartrijders in de trein, tot en met willekeurige boze burgers van verschillende ordes.
 • Doorgaans wordt over BOA’s gedacht: “het zijn ex-werkeloze verkeersregelaars met een embleem, het zijn hulpagenten, het is de smurfenpolitie of de Playmobilpolitie. Dat komt ergens vandaan.
 • Ook wordt er vaak gedacht: “ze zijn niks, ze kunnen niks, ze mogen niks en ze doen waarschijnlijk niks”. Ook dat komt ergens vandaan.
 • Het imago van de BOA’s helpt ook niet mee en het gemiddelde vooroordeel van een BOA is dat ze ongeschoold zijn.
 • Daarbij het aanvullend bewapenen van de BOA’s zal het geheel vooral geen goeds brengen.
 • Het aantal BOA’s stijgt, maar de kwaliteit van de veilige en leefbare samenleving stijgt niet mee en gaat zelfs achteruit.
 • Hoeveel BOA’s heb je nodig voor 1 overtreder? In de praktijk zie je regelmatig kwesties waarin 3 tot 6 BOA’s nodig zijn voor 1 overtreder. Tot slot moet de Politie er dan nog bij komen. Dat alles bij elkaar trekt vervolgens dan weer publiek en dan wordt de kwestie steeds groter.
 • Toename van de geweldsdelicten.

Waar ook intimidatie of agressie uit voort komt is onwetendheid over werkwijzen, beleid, ondoorzichtigheid of onmacht over procedures die een gemeente hanteert. Het is ook niet altijd meteen duidelijk wat je er als burger van mag verwachten. Wat doet de politie niet meer en wat wil de gemeente? Daar zijn de meningen over verdeeld. Veel publieke handhavers komen hier dagelijks mee in aanraking tijdens hun verbaliserend optreden. Geweld is niet zomaar even simpel uit te bannen met ‘tegengeweld’. De zogenaamde stadswacht Melkertbaan veranderd in 2008 naar een buitengewoon opsporingsambtenaar, waar ook een complete opleiding voor beschikbaar is. In Nederland heeft de stadswacht/BOA steeds meer een politietaak gekregen, vooral in de grote steden. Je kunt gaan praten hun omstandigheden en beschermingsmiddelen. Je zou ook de vraag kunnen stellen met het gezonde boeren verstand of de BOA’s wel écht op de manier worden ingezet, waarvoor dit écht ooit bedoeld was.

Is een slagwapen dodelijk? Wekt het bewapenen van BOA’s agressie op? Wat zijn bijnamen voor de BOA? Wat betekent geweldsbevoegdheid? Waarom is men agressief tegenover hulpverleners? Wat betekent verhuftering? Wat is doxing? Wat is de keerzijde van sociale media? Wat is een persoonsgerichte bedreiging? Wat is straatagressie? Toezichthouder, handhaver of BOA, wat is het verschil? Hoe komt het dat de verharding in onze samenleving toeneemt? Dreigen hooligans beter te worden met vechten dan politie? Is verhaal halen met persoonlijke knokploeg een wijs besluit? Kan machtsvertoon agressie uitlokken?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar