Waarom is men agressief tegenover hulpverleners?

Waarom is men agressief tegenover hulpverleners?

25 april 2022 0

De afgelopen jaren lees je steeds meer artikelen over agressie tegen werknemers met een publieke functie en is in Nederland een groot probleem. Hulpverleners hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten hun werk veilig kunnen uitvoeren. Ze worden gehinderd door scheldpartijen, in het gezicht spugen, bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Het komt helaas te vaak voor in Nederland en de agressieplegers weten de hulpverleners ook steeds vaker in hun privéleven te raken.

  • Het komt vaak voort uit een gevoel van machteloosheid of frustratie bij de geweldpleger.
  • De geweldplegers hebben vaak niet door dat hun gedrag als dreigent ervaren wordt.
  • Het gebruik van drank of drugs door geweldplegers.
  • Door de verhuftering, verharding een een groeiend ongenoegen in de maatschappij worden de lonten steeds korter bij de Nederlandse burgers.
  • Een overheid die dit tolereert, met weinig daad-en slagkracht.
  • Psychiatrische stoornissen
  • Onenigheid over een behandelplan of aanpak.

Vroeger had men respect voor iemand in een uniform. Vandaag is dat stukken minder en blijkt een terugkerend fenomeen te zijn. De publieke moraal kan aangetast worden en de burger kan zijn geloof verliezen ten aanzien van deze beroepen. Een bijkomend effect is dat het de kwaliteit van de dienstverlening van deze belangrijke hulpverleners in het gedrang brengt, door langdurige afwezigheid, ziekteverzuim of zelfs ontslag van de betrokken ambtenaar.

Wat betekent verhuftering? Waarom is men agressief tegenover hulpverleners? Is de agent steeds vaker mikpunt van bedreiging, agressie en geweld van het publiek? Is verhaal halen met persoonlijke knokploeg een wijs besluit? Wat is leading by example? Waarom zijn BOA’s vaker het mikpunt van agressie? Wat is straatterreur? Wat betekent een kort lontje hebben? Wat is een geweldsuitbarsting? Wat is zero tolerance? Wat is een dreigcultuur? Hoe komt het dat de verharding in onze samenleving toeneemt? Wat is straatagressie? Wat is straatintimidatie? Wat is straatgeweld? Neemt het geweld toe op straat? Dreigen hooligans beter te worden met vechten dan politie? Wat is Politiegeweld? Wat is een doodsbedreiging? Wat doet stress met goed fatsoen? Kunnen opgelegde maatregelen leiden tot meer agressie en geweld? Wat is doxing?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar