Toezichthouder, handhaver of BOA, wat is het verschil?

Toezichthouder, handhaver of BOA, wat is het verschil?

17 februari 2022 0

Nederland is een land van toezichthouders, handhavers en controleurs. Regelmatig zie je wel iemand op straat met een blauw uniform met daarop ‘handhaving’. Handhavers, toezichthouders en BOA’s. Wat is nu het verschil tussen deze drie? En wat zijn hun taken? Stadswachten zijn in dit opzicht van oudsher het meest bekend, maar zij worden ingewisseld door ‘nieuwe toezichthouders’ bestaand uit particuliere beveiligers en buitengewoon opsporingsambtenaren. Tegenwoordig laten steeds meer de personen in officiëel blauw hun tanden zien.

Een BOA is namelijk de wettelijke benaming voor een handhaver. Een handhaver is een BOA die voor de gemeente werkt en toezicht houdt op de lokale orde en veiligheid. Er zijn algemene opsporingsambtenaren (bijvoorbeeld van de politie), die bevoegd zijn tot opsporing van alle strafbare feiten, en er zijn buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s). Uit de akten van de BOA’ s blijkt voor welke wettelijke voorschriften en welke gebieden zij bevoegd zijn. Een toezichthouder is een door de overheid aangesteld, onafhankelijk en onpartijdig instituut dat toeziet op naleving van wet- en regelgeving door organisaties.

De toezichthouder die tevens opsporingsambtenaar is, dient zich bewust te zijn van het kader waarbinnen hij werkt. Het is hem namelijk toegestaan zowel gebruik te maken van zijn toezicht- als opsporingsbevoegdheden. De oprichting van onafhankelijke toezichthouders is mede het gevolg van de toegenomen complexiteit van het toezicht waardoor bijzondere expertise vereist is. Netto onderaan de streep is het voor de allerdaagse burger behoorlijk complex om dit alles uit elkaar te houden.

Is een slagwapen dodelijk? Wat is een BOA? Wat is een beveiliger? Wat is een sfeerbeheerder? Wat is een straatcoach? Mag een handhaver geweld gebruiken? Wat is dat precies, handhaving? Wat is een HTV opleiding? Wat is RTGB training? Wat betekent geweldsbevoegdheid?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar