Wat betekent (on)bevoegdheid van de verbalisant?

Wat betekent (on)bevoegdheid van de verbalisant?

19 februari 2023 0

Een verbalisant kan niet zomaar voor iedere overtreding een boete uitschrijven. Hij of zij moet daartoe bevoegd zijn.

De bevoegdheidsregels van de verbalisant zijn opgenomen in artikel 3 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), artikel 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Daarnaast is het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994 (BAHV), het Besluit algemene rechtspositie Politie (Barp), het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Besluit BOA) en de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Beleidsregels BOA) van belang. Deze regels vormen de basis van de bevoegdheid van een verbalisant.

Kortgezegd staat in deze regels aan wie de taak is gegeven om bepaalde boetes op te leggen. Dit kunnen politieagenten of buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) zijn. Deze ambtenaren moeten dan – volgens de wet – toezicht houden op de naleving van bijvoorbeeld verkeersregels en zo nodig handhavend optreden. Al de bevoegdheidsregels vormen tezamen een heel woud aan regels.

Een verbalisant is bevoegd als aan alle eisen van de bevoegdheidsregels is voldaan. Het is erg belangrijk dat de verbalisant bevoegd is om de boete op te leggen, omdat op deze manier gewaarborgd blijft dat de verbalisant bekwaam en betrouwbaar is. Als de verbalisant ondanks zijn onbevoegdheid besluit om een boete op te leggen, moet de boete worden vernietigd.

Toezichthouder, handhaver of BOA, wat is het verschil? Wat is een BOA? Wat betekent geweldsbevoegdheid? Heeft de politie een voorbeeldfunctie? Mag de Politie mag geweld gebruiken? Wat is de taak van de marechaussee? Wat is een nekklem? Wat is de vogelnest-houding?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar