Welke soorten geweld bestaan er?

Welke soorten geweld bestaan er?

30 januari 2022 0

Er zijn verschillende soorten van geweld. Geweld wordt vaak geassocieerd met agressie. Er zijn hoofdzakelijk twee soorten geweld: willekeurig geweld, dat kleinschalige, willekeurige handelingen zijn, en gecoördineerd geweld, dat acties beschrijft die gesanctioneerd worden, uitgevoerd of door groepen, zoals politieoptreden, oorlog en terrorisme. Je kunt vervolgens deze soorten weer opsplitsen in geestelijke mishandeling en lichamelijke mishandeling. Je kunt verder gaan in eergerelateerd geweld, seksueel geweld en getuige zijn van geweld. Geweld kan worden onderverdeeld in:

• Fysiek geweld
• Instrumenteel geweld
• Verbaal geweld
• Psychisch geweld

Wat verstaan we onder geweld? Serieus bedreigen: dreigen met woorden, dieren, voorwerpen of wapens, dreigen naar familie te gaan, stelselmatig hinderen of volgen. Waardoor ontstaat geweld? Denk aan verwaarlozing, misbruik, negeren, uitschelden, treiteren, geen of weinig aandacht geven, schoppen, ongewenste seksuele handelingen verrichten. Vaak ontstaat huiselijk geweld uit onmacht. De pleger begint vaak geweld te gebruiken uit frustratie, door problemen op het werk, of van financiële aard. Het woordenboek komt dan nog een stapje verder met huiselijk geweld binnen het gezin, binnenshuis verbaal geweld, politiek, etnisch geweld, seksueel geweld zoals aanranding, verkrachting en ongewenste intimiteiten en zinloos geweld. Wat doet verbaal geweld? Wat is kenmerkend voor huiselijk geweld? Wat is zinloos geweld? Wat is proportioneel geweld? Wat is straatgeweld? Wat is uitgaansgeweld? Wat verstaan we onder agressie en geweld? Wat zijn bosgevechten? Wat zijn freefight-hooligans? Welke vormen van agressie zijn er? Nemen zware geweldsdelicten onder jongeren toe? Wat is Politiegeweld? Wat is een dreigcultuur?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar