Welke vormen van agressie zijn er?

Welke vormen van agressie zijn er?

4 januari 2022 0

Iedereen heeft wel een beeld van wat agressie is. Agressie kom je overal tegen in onze maatschappij. Er is sprake van agressief gedrag als een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, of zich anderszins onveilig voelt door bepaald gedrag. Het gaat dus om feitelijke agressie én om gevoelens van onveiligheid die worden veroorzaakt door vijandig, vernederend of intimiderend gedrag. Wanneer is iets geweld, wanneer is iets een dreiging, en wie bepaalt dat? Agressie is echter een vrij breed begrip dat kan verwijzen naar diverse vormen van agressie die stuk voor stuk op een andere manier aangepakt dienen te worden.

  1. Expressieve agressie: hierbij uit een persoon zijn ongenoegen, vaak niet gericht op een ander persoon, maar meer op een bepaalde situatie of organisatie.
  2. Frustratieagressie: Frustratie kan de agressieve drift activeren, waarbij de mate van agressie afhankelijk is van de mate van frustratie. Een ander woord voor frustratieagressie is emotionele agressie. Onmacht is één van de oorzaken van agressie. Vanuit onmacht kan het zijn dat iemand gefrustreerd raakt en daar komt weer stress uit voort. Vanuit stress kan iemand agressief reageren. Vaak is deze vorm van agressie enorm heftig. Het is een uitbarsting. Frustraties ontstaan meestal over een dienstverlening of procedure binnen een organisatie en kunnen snel leiden tot een uitbarsting van geweld.
  3. Doelgerichte of instrumentele agressie: Instrumentele agressie is agressie die bewust wordt ingezet om een doel te bereiken. Bijvoorbeeld de overvaller die met een mes zwaait om iets van jou te stelen. Manipulerend en claimend gedrag om dingen voor elkaar te krijgen valt hier ook onder. Instrumentele agressie is bewust gedrag dat gericht wordt ingezet met een bepaald doel voor ogen. Het uiten van dreigingen is een veelvoorkomend verschijnsel van deze vorm van agressie. Dit soort agressie komt nogal eens voor bij mensen die hun ‘recht’ komen halen aan een loket.
  4. Onbeheerste agressie: wanneer er sprake is van deze vorm van agressie is de persoon in kwestie vaak onvoorspelbaar en snel gewelddadig. De realiteitszin ontbreekt volledig en vaak heeft dat te maken met een verslaving en/of een psychische stoornis.

Heb jij al eens agressief gedrag meegemaakt of maak je het zelfs regelmatig mee? Dan hebben we het over schelden, uitschelden, dreigen, manipuleren, intimideren, beschuldigen, slaan, schoppen, steken, duwen, trekken, spugen, overgeven, bijten, prikken, schreeuwen, met spullen gooien, discrimineren;
pesten, treiteren, belachelijk maken, vernederen, kleineren, gijzelen, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Waar komt agressief gedrag vandaan? Wat is psychopathologische agressie? Wat is agressie door derden? Wat is straatagressie? Wat is doelgerichte of instrumentele agressie? Wat is frustratieagressie? Is agressie ook communicatie? Is agressie een emotie?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar