Wat is frustratieagressie?

Wat is frustratieagressie?

27 november 2021 0

Frustratie kan de agressieve drift activeren, waarbij de mate van agressie afhankelijk is van de mate van frustratie. Een ander woord voor frustratieagressie is emotionele agressie. Onmacht is één van de oorzaken van agressie. Vanuit onmacht kan het zijn dat iemand gefrustreerd raakt en daar komt weer stress uit voort. Vanuit stress kan iemand agressief reageren.

Vaak is deze vorm van agressie enorm heftig. Het is een uitbarsting. Wanneer een persoon een doel voor ogen heeft of een behoefte wenst te bevredigen, kan hij gehinderd worden in zijn pogingen dit te bereiken. Dit doel kan materieel van aard zijn (bijvoorbeeld geld), maar kan ook bestaan uit de nood aan aandacht, genegenheid, liefde of aanvaarding. Het verhinderen van de doelgerichte activiteit veroorzaakt bij degene die hem verricht spanning, ergernis, ontevredenheid of ontgoocheling.

Deze gevoelens worden aangeduid met het begrip frustratie en hierop wordt dan gereageerd met agressie. Naar aanleiding van frustratie kunnen de volgende reacties volgen: Iemand raakt gefrustreerd en richt zijn woede op een andere persoon of voorwerp. Iemand raakt gefrustreerd en richt de woede op zichzelf. De irritaties, ergernissen en frustraties gaan in je lichaam zitten waardoor de spieren gaan aanspannen. Omgaan met lastige mensen en de escalerend werken kun je leren. Je kunt werken aan je eigen mentale weerbaarheid door te oefenen met lastig gedrag.

Welke vormen van agressie zijn er? Wat is psychopathologische agressie? Wat is agressie door derden? Wat is straatagressie? Wat is doelgerichte of instrumentele agressie? Is agressie ook communicatie? Is agressie een emotie? Is schreeuwen goed voor je? Waarom helpt het niet om tegen iemand te zeggen ‘doe eens rustig!’?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar