Wat doet verbaal geweld?

Wat doet verbaal geweld?

8 juni 2022 0

Verbaal geweld is een vorm van geestelijk geweld en is iemand met woorden schade berokkenen. Verbaal betekent met woorden. Verbaal geweld kan zich eenmalig of herhaaldelijk voordoen. Geweld (verbaal of fysiek) niet de juiste manier is om conflicten op te lossen. Een gevolg van verbaal geweld is bijvoorbeeld dat het invloed heeft op jouw of iemand anders besluitvorming. Verbaal geweld is soms niet gemakkelijk te herkennen. Het kan op zachte toon of met stemverheffing (schreeuwen, roepen, tieren, schelden, bevelen, belachelijk maken, vernederen, kwetsende grappen maken, beschuldigen, kleineren, bekritiseren, pesten, beledigen, intimideren, bedreigen, iemand bang te maken, maar ook door het uitoefenen van psychische druk of door te zwijgen, te negeren of onder controle te houden).

Schreeuwen veroorzaakt de meeste schade wanneer het gepaard gaat met schelden, beschuldigen en beledigen. Is dat regelmatig het geval, dan kan schreeuwen gerust worden aangemerkt als emotioneel misbruik. Ook de intonatie waarop iets gezegd wordt, kan een (grote) rol spelen. Psychische agressie en geweld is vaak wat minder goed te herkennen, zoals intimideren en vernederen. De gevolgen voor het individu variëren aanzienlijk. Wat doet verbale agressie en geweld? Het brengt negatieve gevoelens, zoals demotivatie, angst, stress, je slecht in je vel voelen, onzekerheid, je gekwetst voelen, laag zelfbeeld, isolement, schaamte, schuldgevoel, depressie en schade aan de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid.

Maar denk ook zeker aan impact als minder voldoening in het werk en schade aan beroepstrots in een arbeidssituatie. Maar vergeet niet dat verbaal geweld ook agressie en geweld uit kan lokken bij de andere partij en kom je vervolgens van de ene escalatie in de andere en werkt als een domino-effect. Er zijn drie manieren waarmee gereageerd kan worden en dat zijn vechten, vluchten of bevriezen. De impact van verbaal geweld zie je niet altijd meteen, maar de onderliggende gevolgschade(s) kunnen fataal zijn, op de lange en korte termijn.

Helaas kunnen we nare gevolgen van verbaal geweld zien in de dagelijkse praktijk.

Veroorzaakt door politici met een overmaat aan hoogmoed, die vooral niet te goeder trouw zijn en die volledig staan voor polarisatie en het jagen op burgers. Terwijl je naar alle redelijk en billijkheid zou mogen verwachten dat deze publieke en hoogstaande personen het goede voorbeeld zouden moeten geven. Denk maar aan bijvoorbeeld de duivelse uitspraken die overlopen van hoogmoed, machogedrag en machtsmisbruik: “we weten waar ze wonen, we gaan van deur tot deur en arm voor arm” en dan vervolgens achteraf verbaasd zijn als dit soort trieste, zieke en haatzaaiende statements agressie opwekken. We hoeven niet uit te leggen dat je daar niet voor gestudeerd hoeft te hebben, om vooraf in te zien dat zoiets als dit negatief gaat uitpakken. Met deze diepgewortelde duivelse mindset, heb je niet meer de intentie om écht problemen op te lossen en wil je ook geen onderdeel meer zijn van de oplossing, dat lijkt mij meer dan overduidelijk. Maar ook andere personen in publieke functies, die met kwade opzet agressie aanwakkeren, in plaats van dat de-escaleren een sociaal gewenste factor zou moeten zijn. Linksom of rechtsom zijn hier (ook helaas) oneindig veel voorbeelden van in de dagelijkse realiteit.

Wat betekent kankermongool? Doet schelden pijn? Wat is de week tegen pesten? Wat vertelt lichaamstaal? Hoe kun je reageren als iemand je vernedert? Welke soorten geweld bestaan er? Wat is een doodsbedreiging? Kan ik als werkgever maatregelen treffen om mijn medewerkers tegen agressie en geweld te beschermen? Wat is een agressieprotocol? Wat is een agressiecoach? Wat is sociale veiligheid? Wat is een ordegesprek? Kan ik agressie in veel gevallen voorkomen met de juiste omgang en houding? Is verhaal halen met persoonlijke knokploeg een wijs besluit? Wat is geweldbeheersing? Wat doet verbaal geweld? Is geweld een taal? Lokt popiejopie doen agressie uit? Wat is sociale veiligheid? Ik voel me onveilig. En nu? Wat is valse sympathie? Wat wordt bedoeld met de uitspraak even dimmen? Waarom helpt het niet om tegen iemand te zeggen ‘doe eens rustig!’?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar