Wat is een agressiecoach?

Wat is een agressiecoach?

2 juni 2022 0

Een agressiecoach is een speciaal opgeleide medewerker of een zelfstandige, die trainingen en coaching geeft aan personen die te maken kunnen krijgen met agressief gedrag binnen een bedrijf of overheidsinstelling. Naast medewerkers een veiliger gevoel te geven, ook het coachen op het effectief omgaan met verschillende vormen van agressie op de werkvloer en/of mentale weerbaarheid. Een agressiecoach begeleid werknemers, leidinggevenden en/of teams te coachen en adviseren op gebied van (mentale) weerbaarheid, emotiecontrole, agressiehantering, agressieregulatie en geweld.

  • Het bieden van ondersteuning;
  • Het leren verwerken van agressie;
  • Het trainen in conflictbeheersing;
  • Het uitleggen hoe agressie ontstaat;
  • Het uitleggen, wat de gevolgen van agressie zijn;
  • Het vergroten van de weerbaarheid;
  • Het helpen van mensen die verbaal agressief gedrag vertonen.

Naast het bieden van trainingen en coaching is het denkbaar dat een agressiecoach ook hulp kan bieden aan mensen die juist te maken hebben gehad met agressief gedrag op de werkvloer. Het beroep agressiecoach komt binnen het bedrijfsleven steeds vaker voor en heeft alles met preventie te maken. Agressie en geweld valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Agressie en geweld kan leiden tot werkstress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die op hun werk te maken hebben met agressie en geweld raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost de werkgever veel geld.

Bekijk hier onze pagina agressiecoach.

Wat is een coach? Wat doet een conflictcoach? Waar komt agressief gedrag vandaan? Hoe kom ik van mijn woede af? Wat zegt de wet over agressie op de werkvloer? Kan ik als werkgever maatregelen treffen om mijn medewerkers tegen agressie en geweld te beschermen? Wat kun je doen tegen agressie en geweld op het werk? Wat is een weerbaarheidstrainer? Wat is mental coaching? Wat betekent verhuftering? Wat is geweldbeheersing? Wat is een agressieprotocol? Wat is een dreigcultuur? Is verhaal halen met persoonlijke knokploeg een wijs besluit? Kan ik agressie in veel gevallen voorkomen met de juiste omgang en houding? Wat is agressie door derden? Is agressie ook communicatie? Wat is straatagressie? Wat is de relatie tussen agressiebeheersing en weerbaarheid? Wat leer je in een training omgaan met agressie? Is agressie een emotie? Wat is frustratieagressie? Welke soorten geweld bestaan er? Waar komt agressief gedrag vandaan? Wat is een ruziemodel?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar