Wat is een coach?

Wat is een coach?

5 juni 2023 0

Coachen is een vrij beroep en dat betekent dat iedereen zichzelf coach kan noemen. Coachen is een vak is en is echt anders dan mensen helpen. Coach is geen beschermde titel en het is bekend dat er een ruime interpretatie is van het begrip en vakgebied.

Een goede coaching definitie is: ‘het ondersteunen van een cliënt bij het behalen van persoonlijke doelstellingen en het overwinnen van problemen, zodat de kwaliteit van zijn leven verbetert’.

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Een coach helpt je je doelen te verhelderen en leert je tot oplossingen te komen en hoe je je nieuwe doel blijvend kunt bereiken. Een coach begeleidt een coachee in het inzichtelijk maken van zijn belemmeringen die tussen hem en zijn doel staan en actiestappen te zetten om zijn doel te bereiken. Coaching is een vorm van professionele begeleiding op werk of persoonlijk vlak in een gelijkwaardige één-op-éénrelatie van een coach en een coachee of van een coach met een team. Als coach help je de coachee door stil te staan bij de verschillende stappen: doel bepalen, bewustwording, kiezen en het zetten van stappen.

Coaching geeft je inzicht in wie je bent, wat je wil en hoe je daar komt. Door oefeningen en gesprekken leer je nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden.

Wat is een agressiecoach? Is een agressietrainer hetzelfde als een agressiecoach? Wat doet een conflictcoach? Wat is een straatcoach? Wat is een bewegingscoach? Wat is een herstelcoach? Wat is mental coaching? Wat is jouw rol als coach inzake doping? Wat is een ervaringsdeskundige? Wat is sportpsychologie? Hoe maak je een kampioen?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar