Is een agressietrainer hetzelfde als een agressiecoach?

Is een agressietrainer hetzelfde als een agressiecoach?

22 juli 2022 0

Een agressietrainer en een agressiecoach. Is dit hetzelfde of klinkt dit alleen hetzelfde? Het klinkt absoluut hetzelfde , maar dat zijn het niet. Deze twee beroepen hebben zeker overeenkomsten, maar er zijn minstens zoveel verschillen tussen deze beroepen. In bepaalde beroepen is het risico op agressie groter dan gemiddeld. In deze specifieke beroepen bestaat er altijd een risico om in contact te komen met mensen die fysiek of verbaal agressief gedrag vertonen. En dat kan zorgen voor spanningen stress. Training is gericht op het overdragen van kennis en oefenen van een vaardigheid. Normaliter zijn trainingen kort en intensief. De betrokkenheid van de trainee kan sterk variëren.

De trainer wordt gezien als de expert. Dit vraagt om een didactische kijk op leren. Coaching wordt gebruikt om een vaardigheid te ontwikkelen, problemen op te lossen of een activiteit te begeleiden. Een agressiecoach heeft een spiegelende functie. Een agressiecoach heeft als doel om spanningen niet te laten escaleren en om medewerkers te ondersteunen, en ze zich op die manier veiliger te laten voelen. De duur is meestal afhankelijk van de complexiteit van wat gecoacht wordt, maar meestal langer dan een trainingsinterventie.

Dan heb je ook nog het begrip mentoring. Mentoring is meer holistisch. Dit kan zowel “harde” als “softe” aspecten behelzen en is niet noodzakelijk beperkt tot een bepaald (werk)domein. Algemeen wordt mentorship gezien als een lange-termijn relatie en een wederzijds leerproces. De mentor geeft informatie en ervaringen door maar de hoofdtaak bestaat erin de mentee te begeleiden in zijn/haar groeiproces en zelf ook open te staan om zelf te leren en groeien. De verantwoordelijkheid is wederzijds en individueel.

Wat is een coach? Wat is een agressiecoach? Wat is een weerbaarheidstrainer? Wat doet een conflictcoach? Wat is een ervaringsdeskundige? Wat is geweldbeheersing? Wat is mental coaching? Wat is gevaarsbeheersing?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar