Wat zegt de wet over agressie op de werkvloer?

Wat zegt de wet over agressie op de werkvloer?

5 juni 2022 0

We kunnen er niet omheen agressie, geweld, bedreiging en hinderlijk of lastig gedrag komen helaas steeds vaker voor. Je hebt volgens de Arbowet recht op een veilige werkplek. Sommige werknemers hebben vaker in de week te maken met agressie of geweld. Als werkgever ben je, volgens de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek, verplicht om je personeel te beschermen tegen agressie en geweld op het werk en de nadelige en schadelijke gevolgen hiervan. Deze gevolgen noemt men psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Het Arbobesluit werkt deze verplichting in afdeling 4, artikel 2.15 verder uit en verplicht werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een Risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook het Burgerlijk Wetboek beschermt de werknemer impliciet tegen agressie. Op grond van artikel 7:658 heeft de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving. Wat nu als je werkgever of leidinggevende ongewenst gedrag vertoond? Je wordt bijvoorbeeld bedreigd door je werkgever of leidinggevende. Het kan hierbij gaan om bedreiging met ontslag door de baas. Of je voelt je onveilig in het bijzijn van jouw leidinggevende waar een angstcultuur heerst. Of om dreigementen van collega’s: ‘het kan allemaal nog erger…’ of ‘we spreken je na werktijd nog wel even of we zullen je na werktijd wel een lesje leren’. Niet elke vorm van bedreiging is strafbaar. Toch is het goed om contact op te nemen met de politie als de bedreiging voor jou serieus is en laat je begeleiden door de HR-functionaris, vriend, partner of collega en documenteer goed wat er allemaal gebeurt en wat er tegen jou gezegd wordt. Kan ik als werkgever maatregelen treffen om mijn medewerkers tegen agressie en geweld te beschermen? Wat kun je doen tegen agressie en geweld op het werk? Wat betekent verhuftering? Wat is een VCP? Wat is een agressieprotocol? Wat is een agressiecoach? Wat is een ordegesprek? Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Wat is sociale veiligheid? Hoe komt het dat de verharding in onze samenleving toeneemt? Kan ik agressie in veel gevallen voorkomen met de juiste omgang en houding? Wat doet een externe vertrouwenspersoon?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar