Wat is een VCP?

Wat is een VCP?

29 oktober 2021 0

De VertrouwensContactPersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. Een VCP biedt een luisterend oor en is een ‘zorgzame wegwijzer’.

Als het nodig en gewenst is, kan de VCP iemand gericht en gepast begeleiden naar hulpverlening of samen bepalen wat de vervolgstappen worden. De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden.

Wat is Centrum Veilige Sport Nederland? Wat doet een externe vertrouwenspersoon? Wat doet een vertrouwenspersoon niet? Wie mag geen vertrouwenspersoon zijn? Wat is een API? Wat is een VPI? Kan ik als werkgever maatregelen treffen om mijn medewerkers tegen agressie en geweld te beschermen? Wat is een agressiecoach? Wat is een agressieprotocol? Wat is een ordegesprek? Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Wat is een anti-pestprotocol? Wat is sociale veiligheid? Wat is NOCNSF? Wat doet de Dopingautoriteit? Wat wordt bedoeld met woke?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar