Wat is een VPI?

Wat is een VPI?

4 januari 2023 0

De vertrouwenspersoon integriteit (VPI) heeft in de eerste plaats een klankbordfunctie voor medewerkers binnen een organisatie die komen met voor hen onaanvaardbare integriteitskwestie. Vertrouwenspersonen integriteit (VPI’s) spelen een cruciale rol in de interne meldstructuur; zij dragen er onder meer aan bij dat medewerkers op een veilige en verantwoorde wijze misstanden intern kunnen melden.

Daarnaast heeft de VPI een adviesfunctie. De VPI adviseert een melder over de te nemen stappen om de misstand correct aanhangig te maken. Een professionele VPI is er voor de werknemer en de werkgever, en moet deze verschillende belangen goed kunnen scheiden en goed kunnen uitleggen. De VPI biedt werknemers een luisterend oor, vertrouwelijk overleg over integriteit en advies bij vermoedens van misstanden. Voor de werkgever vergroot de VPI de kwaliteit van de interne meldstructuur en het functioneren van de organisatie. Wat is een VCP? Wat is een API? Wat is een agressiecoach? Kan ik als werkgever maatregelen treffen om mijn medewerkers tegen agressie en geweld te beschermen? Wat is een agressieprotocol? Wat zegt de wet over agressie op de werkvloer? Wat kun je doen tegen agressie en geweld op het werk? Wat doet een externe vertrouwenspersoon? Wat doet een vertrouwenspersoon niet? Wie mag geen vertrouwenspersoon zijn?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar