Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt bij wie slachtoffers als andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. De API heeft en geeft steun. Deze persoon geniet het vertrouwen en respect bij bestuur, begeleiders, ouders en de doelgroep, en is bereikbaar en aanspreekbaar voor alle betrokkenen. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen. Wat is een VCP? Kan ik als werkgever maatregelen treffen om mijn medewerkers tegen agressie en geweld te beschermen? Wat is een agressiecoach? Wat is een agressieprotocol? Wat is een ordegesprek? Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Wat is een anti-pestprotocol? Wat is sociale veiligheid?