Wat doet een externe vertrouwenspersoon?

Wat doet een externe vertrouwenspersoon?

4 januari 2023 0

Een vertrouwenspersoon luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenste situaties op de werkvloer. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag), conflicten of een te hoge werkdruk.

Werkgevers, klein of groot, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Als organisatie kun je voor een externe vertrouwenspersoon kiezen en wordt er een persoon buiten de organisatie aangesteld. Een extern vertrouwenspersoon behandelt zaken van ongewenst gedrag en heeft een objectieve en frisse blik. Deze persoon is niet werkzaam binnen de organisatie en vervult enkel en alleen de rol van de vertrouwenspersoon.

Dit in tegenstelling tot een intern vertrouwenspersoon, die het er vaak ‘naast’ doet en dus minder te maken krijgt met complexe situaties. Of, lastiger nog, collega’s hebben niet het vertrouwen dat een interne vertrouwenspersoon volledig onafhankelijk is en alles geheim zal houden. Een aantal kernkwaliteiten van een (intern of extern) vertrouwenscontactpersoon: integer, onafhankelijk, rijk aan levenservaring, toegankelijk, empathisch, luistervaardig, onpartijdig en natuurlijk vertrouwelijkheid, oftewel: heeft vertrouwen van betrokkenen. Een melding van ongewenste omgangsvormen moet je als leidinggevende of werkgever altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn open over de problemen te praten. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen.

Een werknemer kan de vertrouwenspersoon zelf inschakelen, zonder de leidinggevende of werkgever in te lichten. Hieruit komen mogelijke vervolgstappen aan bod. Op die manier helpt de vertrouwenspersoon de werknemer om te gaan met het ongewenste gedrag. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon is er dus als luisterend oor voor je werknemer. De vertrouwenspersoon biedt ook ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. Zo werk je aan een goede werksfeer en houd je je mensen duurzaam inzetbaar.

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon of een vertrouwenscontactpersoon? In de praktijk blijkt dat de functies van de vertrouwenspersoon en de VCP vaak door elkaar gehaald worden. Een vertrouwenscontactpersoon kan een melder ook koppelen aan een vertrouwenspersoon. Het verschil tussen deze twee rollen is dat een vertrouwenscontactpersoon alleen de beginfase van een traject verzorgt. De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol. De Vertrouwenspersoon speelt juist een inhoudelijk adviserende rol.

Wat is een VCP? Wat is een API? Wat is een agressiecoach? Kan ik als werkgever maatregelen treffen om mijn medewerkers tegen agressie en geweld te beschermen? Wat is een agressieprotocol? Wat zegt de wet over agressie op de werkvloer? Wat kun je doen tegen agressie en geweld op het werk?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar