Kan ik als werkgever maatregelen treffen om mijn medewerkers tegen agressie en geweld te beschermen?

Kan ik als werkgever maatregelen treffen om mijn medewerkers tegen agressie en geweld te beschermen?

4 juni 2022 0

Het wettelijke kader voor agressie en geweld is binnen de Arbowet te vinden onder de algemene term ‘Psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Onder agressie en geweld worden hier alle verbale en fysieke handelingen verstaan waarbij een werknemer wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen door klanten, gasten, burgers, cliënten of patiënten (externe agressie). Welke maatregelen kun je als werkgever nemen om werknemers tegen agressie te beschermen?

 • Onderken het probleem en breng de risico’s van agressie in kaart,
 • Onderzoek wat mogelijke oorzaken zijn in de organisatie van ongewenste omgangsvormen,
 • Een procedure om incidenten te melden, registreren en te analyseren,
 • Een protocol tegen agressie en geweld en zorg voor heldere kaders,
 • Goede voorlichting en training voor de werknemers,
 • Goede huisregels, waaraan bezoekers en cliënten zich moeten houden,
 • Zorg dat er een deskundige vertrouwenspersoon,
 • Zorg dat er ook anoniem gemeld kan worden,
 • Een adequate alarmprocedure,
 • Een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident,
 • Zorg voor een werkbare klachtenregistratie.
 • Een regeling, gericht op het aanpakken van de dader of daders,
 • Periodiek jullie beleid en maatregelen tegen agressie en geweld evalueren.

Maak de organisatie attent op het belang van een veilige werkomgeving. Deze maatregelen zijn enerzijds gericht op het doen afnemen van frustratie, vaak de aanleiding tot agressie en geweld. Anderzijds dragen de maatregelen bij aan de weerbaarheid van de medewerkers tegen agressie en geweld. Wat zegt de wet over agressie op de werkvloer? Wat betekent verhuftering? Wat is een VCP? Wat is een agressieprotocol? Wat is een agressiecoach? Wat is een ordegesprek? Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Wat is sociale veiligheid? Hoe komt het dat de verharding in onze samenleving toeneemt? Kan ik agressie in veel gevallen voorkomen met de juiste omgang en houding? Wat doet een externe vertrouwenspersoon?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar