Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

9 december 2021 0

Grensoverschrijdend gedrag of ongewenst gedrag gaat niet over het eerste flauwe geintje, een per ongeluk misplaatste opmerking. Ongewenst gedrag kan in verschillende soorten en maten voorkomen. Het is dus ook lastig om er specifieke symptomen aan te geven. Grensoverschrijdend gedrag is een verzamelbegrip voor agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Ongewenst gedrag kan overal voorkomen. Grensoverschrijdend gedrag bestaat uit gedragingen van collega’s of klanten die voor werknemers belastend zijn omdat zij de lichamelijke of geestelijke integriteit bedreigen of beschadigen. Er is sprake van ongewenst gedrag zodra één van de betrokkenen het zo ervaart. Het kan daarbij gaan om:

 • bedreigingen;
 • beledigingen;
 • vernederende of kwetsende gedragingen
 • (seksuele) intimidatie;
 • manipulatie of misbruik van informatie;
 • discriminatie;
 • strafbare feiten, zoals diefstal, verduistering, fraude en corruptie;
 • pesten;
 • oneigenlijk gebruik van bevoegdheden;
 • agressie;
 • belangenverstrengeling.

Mogelijke gevolgen van grensoverschrijdend gedrag zijn:

 • stressklachten zoals vermoeidheid, burn out of posttraumatisch stresssyndroom;
 • afname van de betrokkenheid;
 • daling van de kwaliteit van het werk;
 • afname van de productiviteit;
 • toename van de kans op verzuim;
 • imagoschade;
 • toename van de kans op verloop.

Ook in de zorg en het onderwijs komt ongewenst gedrag vaak voor. Dit zijn natuurlijk ook beroepsgroepen die erg onder druk staan. Er zijn Grensoverschrijdend gedragtrainingen waar personen leren ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag en hoe ze moeten omgaan met en handelen naar onveilige situaties.

Wat is Centrum Veilige Sport Nederland? Wat is onsportief gedrag? Welke vormen van agressie zijn er? Wat betekent bedreigen? Wat is een doodsbedreiging? Ik voel me onveilig. En nu? Wat houdt machtsmisbruik in?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar