Wat betekent bedreigen?

Wat betekent bedreigen?

1 februari 2022 0

Bedreiging kent veel vormen. Door iemand te bedreigen wordt hem iets onaangenaams, bijvoorbeeld leed of geweld, in het vooruitzicht gesteld. Zo kun je bedreigd worden met zware mishandeling, met geweld tegen personen die je dierbaar zijn, met verkrachting, of zelfs met de dood. Je kunt op verschillende plaatsen worden bedreigd. Bijvoorbeeld op het werk, op straat of via social media. Een bedreiging is alles dat misbruik kan maken van een kwetsbaarheid. Niet iedere bedreiging is ook een strafbare bedreiging. Het gaat er altijd om wat er precies is gezegd of gedaan en wat de bedoelingen hierbij waren. Ook de omstandigheden waaronder de bedreigende woorden zijn gebezigd, zijn van belang. Zijn er alleen woorden geroepen in emotie, of gaat het om een serieuze bedreiging, die de ander ook als zodanig heeft kunnen opvatten. Allemaal vragen die van belang zijn om te beoordelen of er sprake is van een strafbare bedreiging. Zijn bedreiging en intimidatie hetzelfde? Juridisch gezien is er een verschil tussen bedreigd worden en je bedreigd voelen. Intimiderende woorden die op meerdere manieren te interpreteren zijn en die niet specificeren dat iemand een misdrijf wil plegen, zijn niet strafbaar. Denk aan: “Ik weet waar je woont” of “Ik kom jou nog wel tegen”. Ook wanneer je gedwongen wordt iets te doen of juist niet te doen, zoals: “Als je je mond niet houdt, steek ik je huis in brand” of “Als je dit niet voor me doet, maak ik je af”, is er sprake van een strafbare bedreiging. Ook whatsapp-berichten, e-mails, sms’jes of chatberichten waarbij soortgelijke uitingen worden gedaan, zijn strafbaar. We spreken daarom pas van een strafbare bedreiging als specifiek en onomstotelijk wordt gedreigd met een misdrijf. Bedreiging kan mondeling of schriftelijk. Bewaar altijd het bewijs. Dat is veelal een lastige opgave als deze gedraging niet op papier wordt gedaan. Als er geen getuigen zijn, is het vaak het woord van de één tegen de ander. Voor camerabeelden of geluidsopnamen geldt ook dat het veelal lastig is om te bepalen of er sprake van bedreiging of intimidatie is, want is het wel voldoende hoorbaar en alleen uit lichaamstaal kan niet altijd bedreiging worden afgeleid. Het zal dan ook van de aanpak en vastlegging afhangen of het overtuigende bewijs wordt verkregen. Als je zich bedreigd voelt, neem contact op met de politie, bespreek het en laat je adviseren hoe verder. Wat is een dreigcultuur? Welke soorten geweld bestaan er? Boosheid, wat is dat? Kan ik online pestkoppen bestrijden? Bekijk hier onze pagina omgaan met emotie, agressie en geweld.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar