Agressie is een van de moeilijkste emoties om mee om te gaan. Het herkennen hiervan, je eigen emoties controleren en weten hoe je gedrag kan begrenzen zijn onmisbare vaardigenheden om preventief en de-escalerend te kunnen werken. Door lastig en dwingend gedrag kan je fysiek en mentaal ontregelt raken en af en toe gaat het zelfs richting agressie. Meestal het draagvlak onmacht. Leer om sterker, weerbaarder en assertiever te zijn! Als je escalatie wilt voorkomen, moet je er voor zorgen vroegtijdig signalen van opbouwende spanning bij jezelf of bij een ander te herkennen en hier op te reageren. Wat kun je doen als je fysiek wordt aangevallen? Wat gebeurt er met jou wanneer een ander je dreigend benadert? Wat is een agressiecoach? Of wat is een agressieprotocol? Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Is er een ordegesprek nodig? Weet je wat een VCP is? Hoe kom je van je woede af?

klappen incasseren, klappen krijgen, klappen ontvangen klappen opvangen, dekken, dekking, vechten, vluchten, verstijven, bevriezen, trainen van hardheid, gevechtsbereidheid, strijdbaarheid, weerbaarheid, milling
Wat doe je? Vechten, vluchten, verstijven (bevriezen) Een serieuze weerbaarheidstraining, het trainen van mentale en fysieke hardheid, gevechtsbereidheid en strijdbaarheid. Dit heeft iets weg van het brute ‘Army Milling’ (gecontroleerde fysieke agressie). Klappen incasseren, klappen krijgen, klappen ontvangen en klappen opvangen. Een rauwe training. Dekken en dekking zoeken.