Agressiecoach

Leer omgaan met emotie, agressie en geweld.

Agressie is een van de moeilijkste emoties om mee om te gaan. Het herkennen hiervan, je eigen emoties controleren en weten hoe je gedrag kan begrenzen zijn onmisbare vaardigenheden om preventief en de-escalerend te kunnen werken. Door lastig en dwingend gedrag kan je fysiek en mentaal ontregelt raken en af en toe gaat het zelfs richting agressie. Meestal het draagvlak onmacht. Leer om sterker, weerbaarder en assertiever te zijn! Als je escalatie wilt voorkomen, moet je er voor zorgen vroegtijdig signalen van opbouwende spanning bij jezelf of bij een ander te herkennen en hier op te reageren. Wat kun je doen als je fysiek wordt aangevallen? Wat gebeurt er met jou wanneer een ander je dreigend benadert? Wat is een agressiecoach? Of wat is een agressieprotocol? Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Is er een ordegesprek nodig? Weet je wat een VCP is? Hoe kom je van je woede af?

Basic resilience training, fight, flee, freeze, setting your boundaries, take back control
Bekijk hier video 2: Een agressiecoach kan supporten met een anti-agressie-training met vechtsport als draagvlak. Leer hoe je agressief gedrag vroegtijdig signaleert, voorkomt en ombuigt naar acceptabel gedrag. Leer je negatieve energie te ontladen door je lichaam flink aan het werk te zetten.
BOA Gouda, buitengewoon opsporingsambtenaar, boswachter, Staatsbosbeheer, hoge Gouwespoorbrug
Het voor een opsporingsambtenaar inschatten en herkennen van een calamiteiten-situatie en daarop waar nodig anticiperen, de-escaleren of ingrijpen.
Vandaag de dag heb je bosgevechten met street-en freefight-hooligans en allerlei soorten en maten van verhuftering op straat. Je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn.