Wat is een agressieprotocol?

Wat is een agressieprotocol?

13 mei 2022 0

Helaas is gebleken dat agressief gedrag van de mens toeneemt en men steeds vaker geconfronteerd wordt met agressief gedrag. Men krijgt een steeds kortere lont. Dit uit zich in het uitoefenen van psychische druk, belediging, intimidatie, vernieling (of zelfs slaan of schoppen), bedreiging en schelden. Geconfronteerd worden met normoverschrijdend gedrag kan de besluitvorming beïnvloeden. Voor diegene, die deze agressieve uitlatingen moeten incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend. De Arbowet verplicht werkgevers om agressiebeleid te maken. Zodat medewerkers hun werk veilig kunnen doen. Een agressieprotocol omschrijft hoe de organisatie omgaat met agressie op de werkvloer. Een agressieprotocol richt zich op preventie, beheersing en nazorg. Wat staat er in een agressieprotocol?

  • Basisafspraken (stel een norm)
  • Wat grensoverschrijdend gedrag en ontoelaatbaar gedrag is
  • Melden van agressie
  • Interne maatregelen en procedures bij agressie
  • Melding en strafrechtelijke aangifte
  • Noodgevallen en alarmering
  • Opvang, opvolging, nazorg en evaluatie
  • Corrigerende maatregelen tegen de agressor

In een agressieprotocol is kort en helder omschreven hoe actie ondernomen kan worden om agressie te voorkomen en welke beschermende maatregelen er moeten worden worden als men geconfronteerd wordt met normoverschrijdend gedrag. Zorg er ook voor dat je bezoekers je gedragsregels kennen. Is je organisatie actief op sociale media? Bedenk dan of je daarvoor aparte gedragsregels wilt vaststellen. Agressief gedrag is onacceptabel en ons advies is om een agressief voorval niet zomaar te laten passeren. Wat is het agressieprotocol in jouw organisatie? Welke bevoegdheden heb jij in een escalerende situatie en wat moet je aan collega’s overlaten? Maak hierover goede afspraken en houd je eraan. Als zich een dergelijke situatie heeft voorgedaan, evalueer dan samen jullie aanpak. Wat ging er goed en wat kan er de volgende keer beter? Daarbij is het belangrijk om samen regelmatig de werkprocessen te observeren en evalueren. Als procedures niet soepel verlopen, vergroot je de kans op ontevredenheid. Door verbetermogelijkheden zelf tijdig te signaleren, kun je dus al een heleboel frustraties voorkomen. Kan ik als werkgever maatregelen treffen om mijn medewerkers tegen agressie en geweld te beschermen? Wat is een ordegesprek? Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Wat is sociale veiligheid? Wat betekent verhuftering? Hoe komt het dat de verharding in onze samenleving toeneemt? Waarom is men agressief tegenover hulpverleners? Is agressie ook communicatie? Welke vormen van agressie zijn er? Is verhaal halen met persoonlijke knokploeg een wijs besluit? Kan ik agressie in veel gevallen voorkomen met de juiste omgang en houding? Wat is een VCP? Wat is zero tolerance?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar