Wat is een anti-pestprotocol?

Wat is een anti-pestprotocol?

27 januari 2022 0

Om maar met de deur in huis te vallen! Scholen hebben allerlei anti-pestprotocollen en handelingsprotocollen bij grensoverschrijdend gedrag. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland – en dus ook elke school – verplicht om beleid te voeren op het terrein van agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten op het werk. Hoe je het ook went of keert, netto is pesten op scholen is nog steeds een groot probleem. In theorie zou dit volgens alle punten goed moeten werken. Maar… er wordt nog steeds gepest! Wat is nu dat anti-pestprotocol op papier? Een anti-pestprotocol is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school reageert op de melding van een pestincident. Een basisschool is wettelijk verplicht om pesten tegen te gaan. De school moet een anti-pestbeleid opstellen en uitvoeren en een anti-pestcoördinator aanstellen. Scholen zijn een ontmoetingsplaats van en voor vele mensen. Scholen willen een veilige omgeving zijn waar leerlingen en docenten zich op hun gemak voelen en waar goed en prettig gewerkt en geleerd kan worden. Leerkrachten hebben een belangrijke taak in het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten. Het is aan de school te bepalen wat zij uit het protocol, eventueel aangepast, van toepassing acht voor zijn/haar onderwijsinstelling. De Onderwijsinspectie ziet erop toe dat scholen zich houden aan de wettelijke Zorgplicht veiligheid op school. Zo beoordeelt de inspectie of het veiligheidsbeleid van de school voldoende is en of de school daarbij rekening houdt met de veiligheidsbeleving van leerlingen. CONCLUSIE: Op papier en op de tekentafel is alles goed geregeld. Zo lijkt het. Scholen zijn nu verplicht pesten als serieus probleem aan te pakken. Klinkt goed, maar de praktijk laat helaas anderen dingen zien. Hoe de scholen dat aanpakken is echter niet in de wet geregeld. Wij zien en maken schrijnende gevallen mee in de praktijk dat het feitelijk een niet functioneel en “achteraf hulpmiddel” is. Het is reactief en vaak te laat en men gaat pas handelen als de kwestie flink uit de klauwen is gelopen. Eigenlijk zou sociale veiligheid het hele jaar voorop moeten staan en niet alleen op scholen. Dát zou het protocol moeten zijn! Daarbij is pesten niet perse iets wat op scholen gebeurt, maar op vele plekken in de maatschappij. Wat verstaan we onder pesten? Wat doet pesten met een kind? Is er verschil tussen weerbaarheid en zelfverdediging? Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Ik word gepest en mishandeld, wat kan ik doen? Wat is een overlevingsreactie? Wat betekent bedreigen? Waarom krijgt een zelfverdedigende leerling tijdens vechten op school doorgaans ook straf? Wat doet de school aan veiligheid van leerlingen? Kan ik online pestkoppen bestrijden?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar