Wat is discriminatie?

Wat is discriminatie?

9 december 2021 0

Wanneer we mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (specifieke) kenmerken spreken we van discrimatie in de sport. Deze kenmerken worden discrimatiegronden genoemd. In Artikel 1 van de Grondwet staat dat discrimatie verboden is. Artikelen in de Grondwet vormen de basis voor alle wetten en regels die in Nederland gemaakt worden. Volgens Artikel 1 is het een grondprecht dat allen die zich in Nederland bevinden in alle gevallen gelijk behandeld worden.

Discrimatie op de volgende gronden is niet toegestaan:

 • Geslacht
 • Genderidentiteit en -expressie
 • Ras
 • Leeftijd
 • Nationaliteit
 • Godsdienst en levensovertuiging
 • Politieke overtuiging
 • Seksuele gerichtheid
 • Burgelijke staat
 • Handicap of (chronische) ziekte
 • Arbeidsduur
 • Vast of tijdelijk arbeidscontract

Wat is NOCNSF? Wat is Centrum Veilige Sport Nederland? Wat doet de Dopingautoriteit? Wat is topsport? Wat is sportpsychologie? Wat is een VCP? Wat wordt bedoeld met woke?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar