Wat is discriminatie?

Wat is discriminatie?

9 december 2021 0

Wanneer we mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (specifieke) kenmerken spreken we van discrimatie in de sport. Deze kenmerken worden discrimatiegronden genoemd. In Artikel 1 van de Grondwet staat dat discrimatie verboden is. Artikelen in de Grondwet vormen de basis voor alle wetten en regels die in Nederland gemaakt worden. Volgens Artikel 1 is het een grondprecht dat allen die zich in Nederland bevinden in alle gevallen gelijk behandeld worden.

Discrimatie op de volgende gronden is niet toegestaan:

 • Geslacht
 • Genderidentiteit en -expressie
 • Ras
 • Leeftijd
 • Nationaliteit
 • Godsdienst en levensovertuiging
 • Politieke overtuiging
 • Seksuele gerichtheid
 • Burgelijke staat
 • Handicap of (chronische) ziekte
 • Arbeidsduur
 • Vast of tijdelijk arbeidscontract

Wat is NOCNSF? Wat is Centrum Veilige Sport Nederland? Wat doet de Dopingautoriteit? Wat is topsport? Wat is sportpsychologie? Wat is een VCP?