Wat doet de Dopingautoriteit?

Wat doet de Dopingautoriteit?

19 maart 2023 0

Op 1 januari 2019 is Zelfstandig bestuursorgaan Dopingautoriteit opgericht. Dit gebeurde gelijktijdig met de invoering van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab). De Wuab geeft de Dopingautoriteit de wettelijke grondslag voor het uitvoeren van de taken. De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van dopingvrije sport in Nederland. De Dopingautoriteit heeft als wettelijke taken:

  • Het uitvoeren van het dopingcontroleproces:
  • Het verzamelen en onderzoeken van informatie over mogelijke overtredingen van een dopingreglement;
  • Het geven van voorlichting over doping;
  • En andere door de minister opgedragen taken die verband houden met het bestrijden van toepassing van doping in de sport.

Doping hoort niet thuis in de sport en het is simpelweg een vorm van bedrog.

Wat is NOCNSF? Wat is Centrum Veilige Sport Nederland? Wat is topsport? Wat is jouw rol als coach inzake doping? Wat is onsportief gedrag? Wat is over het algemeen de standaardschorsing voor een eerste dopingovertreding? Waar is het risico op vervuiling met dopingstoffen het grootst? Welke doping gebruiken vechtsporters? Wat zijn dopingovertredingen? Wat betekent het principe van strict liability? Wat doen bètablokkers met je lichaam? Wat is een VCP? Wat is IMAF?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar