Welke soorten veiligheid zijn er?

Welke soorten veiligheid zijn er?

18 februari 2022 0

Veiligheid is een breed begrip. Veiligheid is een abstract begrip waar vele interpretaties aan gegeven worden. Iedereen wil zich veilig voelen. Voor iedereen betekent zich veilig voelen echter iets anders. Veiligheid is een thema wat in veel ruimtelijke vraagstukken een rol speelt. Het is daarom zinvol om bij ruimtelijke vraagstukken een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van veiligheid. Dit helpt bij het bepalen van de factoren die kunnen bijdragen aan een verbetering van veiligheid en daarmee bij de effectiviteit van het ontwerp en de inrichting van een ruimte.

  • Objectieve en subjectieve veiligheid: Hoe vaak een gevaarlijke situatie wel of niet voorkomt, is de objectieve veiligheid. Dit is dus een feit en is daarom ook meetbaar. Hoe bedreigd mensen zich voelen, wordt de subjectieve veiligheid genoemd. Dit gaat over het gevoel van mensen, en is dus minder makkelijk te bepalen. Subjectieve veiligheid gaat over de mate waarin iemand zich in zijn woon- en leefsituatie door misdrijven, overtredingen en ernstige overlast bedreigd voelt.
  • Fysieke en sociale veiligheid: Fysieke veiligheid is de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen ongelukken en andere zaken die niet door mensen worden veroorzaakt , zoals natuurrampen. Sociale veiligheid is de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen misdrijven, overtredingen en overlast door andere mensen. Het gaat hier dus om bescherming tegen bedreigingen die veroorzaakt worden door mensen.
  • Algemene en situationele veiligheid: Algemene en situationele veiligheid verschillen in het gebied en tijdstip waarop uitspraken over veiligheid van toepassing zijn. Algemene veiligheid kijkt meer naar het geheel, bijvoorbeeld heel Nederland over langere tijd. Uitspraken als ‘ik heb geen vertrouwen in de overheid’ of ‘Nederland wordt veiliger” passen hierbij. Situationele veiligheid focust op het hier en nu. Het gaat om de vraag: als een persoon over straat loopt, hoe voelt hij of zij zich hier en nu?
  • Geanticipeerde en werkelijke veiligheid: Geanticipeerde veiligheid gaat over de veiligheid die mensen verwachten, al dan niet door toedoen van een verandering, bijvoorbeeld een nieuw ontwerp en inrichting van de openbare ruimte. Werkelijke veiligheid gaat over de veiligheid die werkelijk objectief wordt gemeten of subjectief wordt ervaren.

Eigenlijk gaat veiligheid over bedreigingen die een persoon, object, organisatie of land kan tegenkomen. Het kan hierbij dus gaan om de dreiging om bijvoorbeeld lastig gevallen te worden, de kans op een ongeluk met de auto of de dreiging op oorlog. Wat is integrale veiligheid? Veel problemen met veiligheid zijn heel ingewikkeld en groot. Hierdoor is het onmogelijk om deze problemen op te lossen door maar één partij. Voorbeelden van een partij zijn bijvoorbeeld de gemeente, de politie of de Officier van Justitie. Deze problemen worden dan integraal opgelost. Dit betekent dat meerdere partijen samen naar een oplossing gaan zoeken. Wat is veiligheidsbeleving? Veiligheidsbeleving is de manier waarop mensen veiligheid ervaren. In dit dossier gaat het dan om de beleving van sociale veiligheid. Veiligheidsbeleving wordt ook wel aangeduid als subjectieve veiligheid. Dit als tegenhanger van objectieve veiligheid. Hiermee wordt het feitelijk niveau van criminaliteit en overlast bedoeld; de subjectieve veiligheid geeft aan hoe mensen dit waarnemen en beleven. Wat is crowd control? Wat is sociale veiligheid? Wat is een (PVT) Persoonlijke VeiligheidsTraining? Wat is een beveiliger? Wat is predictive profiling? Wat is een sfeerbeheerder? Wat is een bodyguard? Wat is persoonsbeveiliging? Toezichthouder, handhaver of BOA, wat is het verschil? Welke vormen van agressie zijn er? Welke soorten veiligheid zijn er? Wat is sociale veiligheid? Wat is deëscaleren? Wat is directief handelen? Wat is de stoplichtmethode? Ik voel me onveilig. En nu?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar