Wat is directief handelen?

Wat is directief handelen?

16 november 2021 0

Directief handelen is een stijl die sterk sturend is richting de oplossing. Je kunt dit toepassen om een escalatieproces te besturen en het verder escaleren te voorkomen of te minimaliseren. Directief zijn houdt in dat je iemand zegt wat hij moet doen en hoe hij of zij het moet doen in detail. Degene die directief handelt moet hier directief zijn en de controle overnemen door heldere, concrete en uitvoerbare grenzen te stellen. Diegene bepaalt wat er gaat gebeuren en op welke manier, gelet op de intonatie en lichaamstaal die passen bij de situatie. Je laat dus geen ruimte voor interpretatie bij een directieve aanpak. Directieve aanwijzigingen of handleiding geeft stap voor stap weer hoe en wat er gedaan dient te worden. Je kunt ook nog empatisch directief handelen en dat betekent dat de degene die directief handeld zich inleeft in de gevoelens en denkwereld van de persoon die aangestuurd dient te worden en toont als directief handelaar dat er ruimte is voor begrip. Wat is crowd control? Wat is geweldbeheersing? Kan ik agressie in veel gevallen voorkomen met de juiste omgang en houding? Zijn zelfverdediging en zelfbescherming hetzelfde? Wat is orde, tucht en discipline? Wat is action beats reaction?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar